NM skolekorps er et av årets høydepunkt for både utøvere, instruktører, dirigenter og tilskuere. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra til positive og utviklende korpsopplevelser. Langsiktig, målrettet og nitid øving skal presenteres for både publikum og dommere. Lykkes vi med det vi har øvd på?

Virkemiddel for å få utvikling

Å delta i NM kan være utviklende for korpset. Forutsetningen for å lykkes er å bruke konkurransen som et virkemiddel i korpsets musikalske utvikling. Fokuseres det kun på resultatet, kan skuffelsen bli stor for musikantene. Med riktig fokus oppnår en både at korpsets og eneltmedlemmets selvfølelse og identitet blir styrket. Det er gøy å vinne, men aller best er det å vinne over seg selv.

Opplev å bli inspirert

I tillegg til egne prestasjoner, er NM også en unik mulighet til å oppleve andre korps, la seg begeistre over andres prestasjoner og bli inspirert til videre innsats. NM er en fantastisk arena hvor fellesskap og nettverksbygging mellom korps får en sentral plass. NMFs verdier engasjert, inspirerende og inkluderende skal prege NM-arrangementene.

Nytt reglement:

Reglement for Norgesmesterskapene

Invitasjon til de ulike NM-arrangementene:

NM skolekorps janitsjar

NM skolekorps brass

NM marsjering

NM korpsdrill