Det var gledelig å se at mange korps har sett frem til å delta i NM i 2021. Det viser seg likevel at det ikke kan gjennomføres. Det er fremdeles en stund igjen, men det er nå korpsene gjør avtaler som forplikter dem økonomisk. Siden smittesituasjonen er usikker, og akkurat nå svært negativ, så velger forbundsstyret å kansellere for ikke å sette korpsene i vanskelige situasjoner.

Vedtaket bygger på et bredt grunnlag av argumenter, ikke minst på den store praktiske og økonomiske risikoen som korpsene tar ved NM-deltakelse, en deltagelse man kan risikere at blir kansellert på kort varsel. Dette kan enten skje ved at arrangementene likevel ikke kan gjennomføres, eller at utbrudd i korpset gjør at korpset ikke kan reise/delta. Force majeure kan ikke brukes nå, all den tid at korona er en kjent faktor.

President i NMF, Rita Hirsum Lystad, synes det er fryktelig trist å måtte avlyse, men sier at smittevern og hensyn til korpsene går foran alt.
– Nå vet jeg at det jobbes på spreng i administrasjonen og regionen for å få plass alternative løsninger for å sørge for aktivitet i perioden hvor et NM normalt avholdes.

Lystad skryter av korpsene og deres innsats i den tiden vi har vært inne i.

Gjennom våren har korpsene vært fantastisk flinke til å holde hjulene i gang og jeg oppfordrer korpsene til å komme med innspill og ta del i de alternative arrangementene.

Informasjon om NM og alternative aktiviteter

  • Alle korps vil beholde sin plass i divisjonssystemet ved NM 2022. Kvalifiseringskonkurransen for brass blir gjennomført som planlagt, og blir gjeldende for NM 2022.
  • Administrasjonen vil jobbe med alternativer, av nasjonal eller regional karakter, i ukene som kommer.
  • Alternativene vi kommer frem til vil gjelde alle korps som har plass i NM (også de som ikke meldte seg på innen 15. september).

 

Har dere innspill vedrørende dette er dere velkommen til å sende disse til nmbrass@musikkorps.no eller NMjanitsjar@musikkorps.no.