I følge Åndsverkloven § 45b skal utøvende kunstnere og produsenter bli kompensert når deres innspilte musikk blir offentlig fremført. Gramo er autorisert av Kulturdepartementet til å kreve inn og fordele kompensasjonen på vegne av musikerne, artistene og plateselskapene. Gjennom avtalen kan NMFs drilltropper nå benytte innspilt musikk i trening og offentlige fremføringer.

– Dette er en gledelig nyhet! En viktig medlemsfordel for våre drilltropper er nå kommet på plass. Gjennom avtalen med Gramo kan drilltropper tilknyttet NMF lovlig benytte innspilt musikk, både til trening og i forbindelse med konkurranser. Avtalen gjelder også for større arrangement som blant annet NM, ØM og Skjærgårdsdrill, sier musikksjef i NMF Harald Eikaas.

NMF inngår med dette den tredje avtalen med ulike organisasjoner for norske rettighetshavere. Fra før har NMF avtale med TONO som gjelder rett til fremføring av musikken på konserter. I tillegg har NMF også en Kopinor-avtale, som gir korpsene rett til å kopiere noter innenfor visse rammer.