Norges Musikkorps Forbund (NMF) er en av de største frivillige kulturorganisasjonene i landet med omtrent 60 000 medlemmer fordelt på 1 600 korps. NMFs verdier er: engasjert, inspirerende og inkluderende. NMFs visjon er: Alle snakker korps. Årlig omsetning er ca. 70 mill. kr.  NMF har 43 ansatte, fordelt på hovedkontoret i Bergen og åtte regionkontor.

Musikksjef i NMF

NMF skal ansette ny musikksjef (100 %). Musikksjefen i NMF er en del av generalsekretærens ledergruppe. Arbeidssted er NMFs kontor i Bergen.

Musikksjefen leder organisasjonens musikkfaglige nettverk som for tiden består av åtte musikkonsulenter, korpsbygger, nasjonal produsent og nasjonal drillkonsulent.

Vi ser etter en person som:

 • har høy musikkfaglig kompetanse, med utdannelse fra høyskole eller universitet
 • er offensiv på organisasjonenes vegne og har en klar forståelse av rollen som leder i en demokratisk, frivillig musikkorganisasjon
 • har kunnskap og erfaring fra kulturlivet og frivillig sektor.
 • har evne til lede arbeidet med å videreutvikle organisasjonens musikkfaglige og pedagogiske plattform
 • kan videreføre og utvikle samarbeidet med nasjonale og internasjonale organisasjoner og samarbeidspartnere
 • har ledererfaring og kan vise til gode resultat i tidligere arbeid
 • har erfaring fra og bruker gode teambaserte arbeidsprosesser
 • evner å koordinere og inspirere medarbeidere for å utnytte organisasjonens samlede musikkfaglige og drillfaglige kompetanse
 • kan bygge og vedlikeholde nettverk
 • har god muntlig og skriftlig formuleringsevne

Vi kan tilby:

 • spennende, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø.
 • kort vei fra idé til handling.
 • dyktige kollegaer og utfordrende arbeidsoppgaver.

Personlige egenskaper, erfaring fra korps og god kunnskap om arbeid i en frivillig organisasjon vil bli tillagt vekt. Vedkommende som ansettes må påregne en del reisevirksomhet. Musikksjefen rapporterer til generalsekretær.

Lønn og tiltredelse etter avtale.

Spørsmål om stillingen rettes til:

Generalsekretær Karl Ole Midtbø, tlf.: 901 41 611

Søknadsfrist: 25. oktober 2015

Søknad med CV sendes til: arne@musikkorps.no, mrk. ”Musikksjef”