Stiftet: 2011

Dirigent: Alf Willy Vestergren
Korpsets epostadresse: hoven@vabb.no

Mandal byorkester ble etablert av orkesterets dirigent og musikalske leder, Alf Willy Vestergren, høsten 2011. De er kjent for å lage forestillinger av høy kvalitet, både i musikk og i opplevelser. De er også med på å bidra til å utvikle særs dyktige talenter fra de to flotte skolekorpsene i Mandal.

Mandal byorkester avholder tradisjonelt en nyttårskonsert hvert år. I tillegg til denne faste aktiviteten avholdes en eller flere prosjektkonserter.

Byorkesteret består nå av 30 medlemmer, og har i tillegg hospitanter fra de lokale skolekorpsene Mandal guttekorps og Blomdalen jentekorps.

Planer for 2018:
Korpsets dirigent, Alf Willy Vestergren har på oppdrag fra Stiftelsen Arkivet i Kristiansand komponert et verk som skildrer Arkivets historie før-, under- og etter krigen.

Stiftelsen Arkivet holder til i det tidligere Statsarkivet i Kristiansand som under andre verdenskrig var hovedkvarter for Gestapo på Sørlandet. I nazistenes tjeneste ble bygningen brukt til umenneskelige forhør av  fanger. Kjelleren i Arkivet var et rent torturkammer av ufattelig karakter, og svært mange sørlendinger har hatt slektninger eller bekjente som fikk kjenne nazistenes brutalitet på kropp og sinn.

I dag er huset fylt med aktivitet som skal bidra til et samfunn med større rom for menneskeverd basert på frihet og demokrati.

Dette er bakteppet for Fra Lenker. Gjennom tre satser tar musikken deg med på en reise som du vil huske i lang tid. Musikerne har stått overfor store musikalske utfordringer i innøvingen, og det er med stor glede at de inviterer deg til denne opplevelsen.
Dette verket er urfremført for spesielt inviterte i Arkivet i Kristiansand, og settes opp for publikum i Kulturhuset Buen i Mandal. Det planlegges også satt opp i Lyngdal og Kvinesdal kulturhus.

Det beste med korpset:
De trekker frem at det beste er å spille musikk sammen med andre mennesker som ønsker, og vil prestere.

 

Ønsker du å få ditt korps presentert? Les mer her.