Det er en glede å invitere til Nord-Norges største drillkonkurranse! Denne gangen arrangeres det i Tromsø, med Sør-Tromsøya Skolekorps som teknisk arrangør.

 

Innføring av barneidrettsbestemmelsene i NMF

Nye barneidrettsbestemmelser medfører at alle drillere som er 12 år eller yngre 31. desember kalenderåret konkurransen gjennomføres, skal premieres.
Aldersgrensen for å få poeng er 11 år. Utøvere som er yngre enn dette, vil stille i aspirantklasse og få en vurdering og tilbakemelding fra dommere, men ingen poeng eller rangering.

Følg med for påmelding og nærmere informasjon!