Det er en glede å invitere til Nord-Norges største drillkonkurranse!

Denne gangen arrangeres det i Tromsø, I den nye, flotte Lerøyhallen på Sør-Tromsøya. Sør-Tromsøya Skolekorps er teknisk arrangør og tilbyr overnatting på Bjerkaker skole, rett i nærheten av konkurransehallen.

Vi ønsker også denne gang å invitere til workshop på søndagen for de som ønsker det. Basert på tilbakemeldinger fra forrige gang, vil workshopene ha litt kortere varighet. Info og pris kommer.

Innføring av barneidrettsbestemmelsene i NMF

Nye barneidrettsbestemmelser medfører at alle drillere som er 12 år eller yngre 31. desember kalenderåret konkurransen gjennomføres, skal premieres.
Aldersgrensen for å få poeng er 11 år. Utøvere som er yngre enn dette, vil stille i aspirantklasse og få en vurdering og tilbakemelding fra dommere, men ingen poeng eller rangering.

Påmelding gjøres her: Påmelding Nordlysdrilliaden 2023

Praktiske henvendelser angående overnatting og mat, rettes til teknisk arrangør: post@stsk.no