Nordvestivalen  er en konsert- og konkurransearena for voksenkorps. Konkurransedelen heter som tidligere Nordvesten for vaksenkorps og vi har også en egen avdeling for korps som ikke ønsker å konkurrere, men vil spille en konsert i et godt lokale for et korpsinteressert publikum. (Nordvestenkonsertene)

Målet for festivalen er å skape en arena hvor alle kan delta, uavhengig av ambisjonen og størrelsen på korpset.

Viktige datoer:
15. september – frist for påmelding.
1. oktober – frist for innsending av sceneoppsett, korps- / programomtale og påmelding til festmiddag.
26. oktober – Konkurransedag

Teknisk arrangør:
Årets teknisk arrangør er Valldal Hornmusikk.

Spørsmål?
Ta kontakt på nordvest@musikkorps.no eller 982 41 164