Hver dag i uke 12 er det en kamp om klokken. 65 stykker på fem dager betyr et snitt på 13 stykkerpr dag. Med tanke på at dagene varer fra 9.30 – 14.30 skal det ikke mye unoter til før skjemaet sprekker. Det er blitt onsdag og ansvarlig for innspillingen, Thomas Wettergreen i Norsk Noteservice kan fortelle at de ligger ett bak skjema. Dirigent for anledningen, Reid Gilje, går gjennom dagens program.

– Det er hektiske dager. Det er mye noter som skal spilles gjennom, og alt skal låte bra.

– Så fredag ettermiddag flater du ut?

– Nei, da er det seminar. Det nærmer seg NM janitsjar, vet du.
Ja, vi vet. Seminar med Mo Hornmusikk, men før han setter seg på flyet er det øving med Eikanger-Bjørsvik Musikklag på fredag kveld.

– Du vet, det nærmer seg EM brass.

Kostbar produksjon

Det er ikke mange korps som kan gjennomføre en slik innspilling som Sjøforsvarets Musikkorps gjør i løpet av den uken de holder på. Reid Gilje er dirigent for andre året på rad, og Åsgeir Grong sørger for at lyden blir skikkelig.

Og det koster deretter, men Thomas Wettergreen i Noteservice mener det er verdt pengene.

– Vi leverer en komplett katalog som vi har klar før Dirigentuka i august, og mange dirigenter bruker den for å finne musikk til repertoaret sitt. Vi gir ut 65 titler, men kunne fint laget en katalog med over 200 titler. Veldig mange ønsker å utgi musikken sin hos oss men vi kan ikke utgi på langt nær alt. Men vi prøver å lage en meny som spenner fra stykker som er tilpasset aspirantkorpsene, til vanskelighetsgrad 5 og 6 for våre beste korps.

KONTROLLROMMET: Thomas Wettergreen og Åsgeir Grong passer på at kvaliteten på innspillingen er slik den skal vær. Foto: Håkon Mogstad

– Hva selger best?
– Mye julemusikk og populærmusikk. I fjor var det Selmas sang som solgte mest, men det er alltid noen overraskelser når vi ser på salgstallene, fortsetter han.

– Vi synes det er kjekt også å kunne tilby originalskrevet musikk for aspiranter. «Music for Beginners»-serien blant annet med musikk av vår nye opphaver, Roar Minde Fagerli er et eksempel på dette. Ellers har vi for første gang med musikk av Hans Ole Rian. Han har arrangert Bruremarsj fra Fosen for korps, både brass og janitsjar.

Stronger together

Komponist Svein H. Giske er en av musikerne i Sjøforsvarets Musikkorps. Han er i tillegg komponist og har skrevet blant annet Goldberg 2012. På oppdrag fra Norges Musikkorps Forbund har han skrevet et stykke som favner om kjente sanger fra ulike land. Det er ungdom som har bidratt som praktikanter på FeriePULSE som har plukket ut sangene, og ut fra innsendt materiale har Giske skrevet et verk på drøyt 12 minutter.

– Det har vært forholdsvis krevende, men spennende å gjenskape låtene for brassband- og janitsjarbesetning, sier Giske.

– Det har vært spennende å bli kjent med tradisjonsmusikken fra disse landene, men krevende å få dem ‘oversatt’ til korpsformatet og samtidig gjøre det bruksvennlig for musikanter og dirigenter. NMF ønsket at verket skulle være for vanlig korpsbesetning, men mange instrumenter er valgfrie å ha med i janitsjarbesetningen.Notebildet ser muligens vanskeligere ut enn det er å spille, sier komponisten, som anslår vanskelighetsgraden til å være ca. grad tre, sier Giske.

– Innspillingen vi gjør med Sjøforsvarets Musikkorps vil gjøre innøvingen av Stronger Together lettere for dirigenter og musikanter, mener Giske.

– Men det er også viktig å påpeke at en kan velge ut akkurat den delen eller delene en selv vil. Man kan med andre ord spille bare 1 av sangene, dersom man ønsker det. Stykket starter med en introduksjon, hvor alle låtene i verket er vevet sammen til en høytidelig åpning. Så kommer det en sang fra Syria, en godnattsang fra Polen, en iransk sang og til slutt en call/response-sang fra Somalia.

KOMPONIST OG MUSIKER: Svein Henrik Giske har skrevet stykket Stronger Together på oppdrag fra NMF. Han er spent på mottakelsen av stykket. Foto: Håkon Mogstad

Innimellom de ulike delene er det et norsk refreng, inspirert av Griegs a-moll konsert, men som har fått en liten orientalsk touch, sier Giske, som er spent på mottakelsen stykket vil få i Korps-Norge.

Det er også NMFs musikksjef Rune Hannisdal:

– Målsettingen med bestillingsverket er å bidra til utvikling og tilgjengeliggjøring av et mer mangfoldig og godt repertoar for skolekorps, som gir gjenklang hos flere befolkningsgrupper enn i dag. Vi vil at musikken skal fungere som en døråpner og være et verktøy i arbeidet for å inkludere flere i korpsaktiviteten og skape felles kulturopplevelser i lokalsamfunnet.