Gjennom det toårige prosjektet «NY komponist – NY musikk» ønsker Skodvin Skulemusikk å engasjere unge lovende komponister. Gjennom et aktivt samarbeid med Fredrick Schjeldrup (f. 1990) og Kjetil Djønne (f. 1996) er målet å skape en utviklingsbase for komponistene og sammen utvikle repertoar som kan brukes i konserter og under konkurranser for skolekorps i 2.-4. divisjon.

Bakgrunnen for prosjektet er fra 2018, da den anerkjente komponisten Peter Graham skrev bestillingsverket «Heroes of the North» til Skodvin Skulemusikk. Verket var en hyllest og gave til brassmiljøet i Nordhordland og ble spilt da Skodvin Skulemusikk vant 2. divisjon i NM. Gjennom innstudering og innøving var det tydelig hvor motiverende ny musikk kan virke for musikantene, og Skodvin Skulemusikk ønsker å bidra til at skolekorpsmusikanter i hele Norge kan få glede og motivasjon av ny musikk.

Vil hjelpe andre korps i samme situasjon

Enkelte skolekorps i 1. divisjon bruker bestillingsverk som motivasjonskilde. Dette er inspirerende, men utfordringen er at det er et fåtall skolekorps som kan spille på dette nivået. Skodvin Skulemusikk er et typisk bygdekorps med 24 musikanter i alderen 9-19 år. I Hundvin er det rundt 550 innbyggere, og i likhet med andre korps i distriktene, er det klart at rekrutteringsgrunnlaget er tynnere enn i større byer. For å sikre en sterk og vital skolekorpsbestand i Norge trenger skolekorps i 2.-4. divisjon utvikling, motivasjon og rekruttering, og dette prosjektet har som mål å bidra til utvikling av skolekorpsrepertoar til denne gruppen. Et bestillingsverk til Skodvin Skulemusikk vil også komme korps på samme nivå og med en lignende besetning til gode.

I tillegg til at prosjektet er viktig for utvikling av skolekorpsbestanden i Norge, er dette også en arena hvor nye komponister får en utviklingsbase. Et tett samarbeid mellom dirigent og skolekorps vil øke læringsverdien, og i tillegg vil nye komponister få en tydeligere stemme inn mot en viktig utvikling av skolekorpsrepertoaret i Norge.

Musikanter i Skodvin Skulemusikk. F.v.: Ingunn Feste (19), Henrik Anundsen (14) og Elisabeth Torsvik (18). Foto: Monika Heggem/NMF

Initiativrike foreldre og kunnskapsrik dirigent

Dirigent Henning Anundsen trekkes fram som en viktig suksessfaktor. Han har lang erfaring og stor kunnskap om hvordan man skal bygge et korps og hvordan ta fram det beste i musikanter og korps på ulike nivå. I tillegg skryter musikantene av kreative foreldre som står på for at prosjekter som dette skal gjennomføres. Å spille egne stykker øker motivasjonen, og musikantene sier at de legger inn en ekstra innsats og har et ønske om å prestere litt ekstra, noe også dirigent Henning kan bekrefte. Å skulle fremføre stykket med komponisten til stede blant publikum, var en oppgave ungdommene tok på alvor.

Initiativtaker Monica Rydland fremhever at dette er et viktig oppdrag for å bidra til korpsglede blant barn og ungdom.

– Ved å bruke ressurser på denne målgruppa vil det kunne tennes en gnist som igjen vil skape grunnlag for rekruttering og utvikling, sier hun.

Initiativtaker og nestleder i Skodvin Skulemusikk, Monica Rydland. Foto: Monika Heggem/NMF

Håper på flere lignende prosjekt

Musikksjef i NMF, Rune Hannisdal, håper at flere korps ser på dette som interessant og har lyst til å gjøre noe tilsvarende i sin region med lokale komponister.

– Her i Norge er vi heldig som har mange etablerte komponister som skriver musikk for korps, i tillegg til at det finnes mange nyutdannede komponister som ønsker å skrive korpsmusikk. Skodvin Skulemusikk har vært flinke til å søke om pengestøtte til dette prosjektet, sier Hannisdal.
Han legger til at hvis andre korps ønsker å gjennomføre lignende prosjekt, vil NMF være behjelpelig med å finne ut hvor man kan søke om støtte.