Med bakgrunn i regjeringens gjeldende retningslinjer, ser vi oss nødt til å avlyse årets sommerkurs. Med dagens krav til smittevern og avstand, ser vi dessverre ingen mulighet for å kunne gjennomføre sommerkursene på forsvarlig vis. Avgjørelsen er tatt i dialog med både lokale og sentrale helsemyndigheter. Det er med tungt hjerte vi avlyser årets sommerkurs som vi vet mange har gledet seg til. Vi gjør oppmerksom på at dette er en felles nasjonal avgjørelse

Vi håper likevel du bruker sommeren til å spille masse, slik at du er skikkelig klar når korpset starter opp øvelser til høsten. Dere kan gjerne være flere venner som øver sammen. Vi håper å se dere igjen på sommerkurs i 2021.

I første omgang så setter vi ny frist for påmelding til sommerkurs til 1.juni 2020.  Etterhvert vil det komme mer informasjon hva som blir det endelige utfallet av sommerens aktiviteter sett i lys av koronaepedemien.