I første omgang så setter vi ny frist for påmelding til sommerkurs til 1.juni 2020.  Etterhvert vil det komme mer informasjon hva som blir det endelige utfallet av sommerens aktiviteter sett i lys av koronaepedemien.