• Rapporteringsfristen er flyttet fra 31.12. til 1.april. Det er ikke lenger noe krav om at Frifondstøtten skal brukes av mottakerkorpset i det kalenderåret en søker.
  • For prosjekter som skal gjennomføres nær opp til eller etter den 1. april vil det være mulig å søke om utsatt rapporteringsfrist.
  • En kan imidlertid ikke motta nytt tilskudd gjennom Frifondsordningen før rapportering er gjennomført.
  • Det vil som de siste årene bli sendt ut tildelingsbrev så snart saksbehandlingen er ferdig, anslagsvis innen midten av juni.
  • Selve utbetalingen skjer på et senere tidspunkt, men det er ingen grunn til å vente på denne dersom en har fått innvilget sin søknad og har mottatt tildelingsbrev.

På grunn av påsken er søknadsfristen for 2015 utsatt til fredag den 10. april.

Det samme gjelder Instrumentfondet – fristen er utsett til 10. april 2015. 

Les mer om Frifond.

Les også mer om Instrumentfondet.