De to mentorene har hatt en ulik tilnærming til komponistyrket. Mens makker Torstein Aagard-Nilsen er autodidakt og karakteriserer seg selv som en «late bloomer», har Svein Henrik Giske utdannelse i komposisjon fra Griegakademiet og begynte så smått å skrive musikk allerede i 12-13 årsalderen.

Kastet ut på dypt vann

– Jeg er fra Sunnmøre og vi ble inspirert av Førde- og Tafjordguttene. Vi hadde blant annet Stein Erik Tafjord som dirigent, samtidig som teoridelen på de gamle I-kursene (instruktørkursene) på sommerkursene omhandlet dette.  Der var Jan Magne Førde instruktør og han var en stor inspirasjon for meg. En oppgave kunne f.eks lyde; «lag et arrangement eller en enkel komposisjon». Så du kan si vi ble kastet ut på dypt vann, så var det å prøve å svømme så godt som mulig, men det var det som inspirerte meg til å begynne å komponere musikk.

I dag er Giske en anerkjent komponist innen korpsbevegelsen, og han tok komposisjonsutdanning i voksen alder, under ledelse av Morten Eide Pedersen. Sistnevnte har betydd mye for utviklingen til Giske, og noe av det han trekker frem om Eide Pedersen er hans evne til å tro på studentene.

– Han gjentok for eksempel ofte; «bare begynn». Innimellom kunne han være vanskelig å forstå, men det var fordi han ville vi skulle lete selv.

Prosjektet «Nye stemmer» er langt fra noe fullt studium for unge komponisttalenter, men også her handler det om å gi de unge troen på at de kan få til noe. Planen er å åpne opp for fire studenter, og at de to mentorene skal ha to studenter hver.

Prosjektet starter med en todagerssamling i Bergen i august. Deretter blir det 3×2 timers oppfølginger på digitale flater, før det avsluttes med en todagerssamling i Bergen våren 2022.

Nye stemmer på NMF-aktuelt

For dem som ønsker å delta er det ønskelig at de

  • Er mellom 16 og 23 år
  • Er i gang med å lage musikk
  • Kan skrive noter og behersker et notasjonsprogram
  • Behersker et korpsinstrument/har erfaring fra å spille i korps
  • Har noe erfaring med dirigering eller ensembleledelse

– Hvor viktig er det at de som komponerer også dirigerer det mediet de skriver for?

– Det er veldig viktig. Jeg liker å tenke på det som en trekant, der du har komponist, dirigent og musiker. Det at komponisten blir tvunget til å dirigere sitt eget materiale er helt essensielt. Der blir man utfordret til å reflektere og etter min mening er dette den beste måten å lære på, sier Giske.

– Kunne du ønske det var et slikt tilbud da du var ung?

– Jeg husker jeg deltok i NUBB (Norges nasjonale ungdoms brassband) i 1990, og jeg husker at jeg misunte dem som bodde i nærheten av læreinstitusjoner og hadde rikelig tilgang på lærekrefter. Nå er ting mer satt i system, og nå håper jeg at de unge kjenner sin besøkelsestid og søker. De som har skrevet litt og som virkelig VIL dette, de som skjønner at det å skrive musikk tar tid, de vil vi ha tak i.

For de som ønsker å delta i prosjektet er søknadsfristen 6. april. Prosjektet støttes av Dextra Musica og reise- og oppholdskostnader er dekket. I tillegg får deltakerne tilbud om gratis deltakelse og opphold på Dirigentuka til høsten.

Nye stemmer – utlysningstekst – 2021