En burde sikkert vært både litt slankere og sprekere, gått mer på konserter og vært mer hjemme. En burde ha jobbet mer og hatt mer fritid og generelt bli et helt nytt og bedre menneske. Det er så mange ting vi burde, men ønsker vi egentlig forandring?

Et nytt år er en god anledning til å gjøre opp status. Hvor er vi og hvor vil vi, og ønsker vi å ta jobben med å komme dit vi vil? Utvikling betyr endring, og skal en nå nye mål, må en være villig til å gå ut av sine faste mønstre. Skal en bli sprekere, må en trene mer, og skal en bli et bedre korps, må en faktisk øve mer. En må med andre ord gjøre noen riktige valg som endrer hverdagen.

Et godt mål for det nye året kan være å gjøre hver dag litt bedre, hver øvelse litt bedre. Den ukentlige øvelsen er korpsets viktigste utviklingsarena. Hvem har ansvaret for at hver øvelse blir en god øvelse? Er det dirigenten? Styreleder? Musikanten?

Svaret er JA. Hver og en har et ansvar for at hver eneste øvelse blir en god øvelse.

Felles mål, gode holdninger og respekt for hverandre er viktig for god musikalsk utvikling. Små enkle grep som at alle møter presis, stiller forbered og er positive vil være med på å heve kvaliteten på hver øvelse. Holdningene til deg selv og de du spiller sammen med er avgjørende for god musikalsk utvikling. Ikke la korpsøvelsen bli en søppeldynge for hverdagsfrustrasjoner.

I samtale om hvordan skolekorpset kunne få bedre øvelser, sa en ung og klok musikant: «Ikke la din dårlige dag bli andres ansvar». Det kan jo være en tanke å ta med seg på neste korpsøvelse.

Godt nytt korpsår!

Med vennlig hilsen:
Finn Arne Dahl Hanssen
Daglig leder, NMF Sør