Kulturskolen ønsker en omdisponering av den fylkeskommunale stillingen hans. Førde Kulturskule har søkt kulturavdelingen i Sogn og Fjordane fylkeskommune om endring av stillingen til distriktmusiker Arvid Anthun i en forsøksperiode på to år.

Han skal nå dele utøverdelen mellom fagene trompet og direksjon. Hvis korps i Sogn og Fjordane har et prosjekt der man trenger dirigering eller dirigentveiledning kan det nå søkes om bruk av distriktmusiker Arvid Anthun.

Hvis dette er av interesse, ta kontakt med rektor ved Førde Kulturskule:
Trude Skarvatun:
trude.skarvatun@forde.kommune.no
41505970

Rektor gjør da en vurdering om dette også kan rettes opp mot tildeling av fylkeskvote hos Sogn og Fjordane Fylkeskommune, altså gratis eller en subsidiert kostnad for korpset.

Reisekostnader, diett og opphald må dekkes av hvert enkelt korps/ orkester.