Forsvarskorpsa var tema i ei open høyring på Stortinget onsdag. Høyringa «Kampkraft og bærekraft – langtidsplan for forsvaret» kan du sjå i nett-tv frå Stortinget: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/nett-tv/#Sal1

Kl. 12.15 er det musikkorganisasjonane sin tur og NMF er representert ved president Rita Hirsum Lystad, generalsekretær Karl Ole Midtbø og musikksjef Harald Eikaas.

Musikkultur har skrive frå høyringa

Vil legge ned to av forsvarskorpsa

I langtidsplanen for Forsvaret la Regjeringa fram forslag om at Marinemusikken i Horten og Luftforsvarets musikkorps i Trondheim skal leggjast ned. Berre forsvarskorpsa i Bergen, Oslo og Harstad skal bestå. I forslaget er det lagt opp til at korpsa ikkje skal ta på seg sivile oppdrag.

Uroa over forslaget

– NMF kjempar for det profesjonelle og det frivillige kulturlivet. Forsvarets Musikk må verdsettast for sin eigenverdi, skriv president Rita Hirsum Lystad på sin Twitter-konto.

Generalsekretær i NMF Karl Ole Midtbø er også uroa over forslaget. Han har ei fortid i Forsvarsmusikken, blant anna i nedleggingstrua Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim. Han er klar på at det er i budsjettkampen slaget vil stå.

– I forsvarssammenheng er dette småpengar. Fleire har antyda at korpsa bør overførast til Kulturdepartementet. Eg er ikkje sikker på om det er den beste løysinga, men uansett er det viktig at eit samlet Kultur-Norge og utdanningsinstitusjonar frontar denne saka. Denne hausten blir svært avgjerande for ein institusjon som nærmar seg 200 år.

Uttalelse om Forsvarets langtidsplan

Ja til profesjonelle musikkorps i hele Norge!

Musikkorganisasjonane på høyring om forsvarets langtidsplan.

Musikkorganisasjonane på høyring om forsvarets langtidsplan.

Mange organisasjonar møter

Dei andre musikkorganisasjonane som er representert i høyringa på Stortinget i dag er Norsk Musikkråd, Musikernes Fellesorgansisasjon, Rikskonsertene/Kulturtanken, Norsk kulturskoleråd og Norsk Komponistforening.

Stort engasjement

Mange både musikarar og organisasjonar har engasjert seg i saka. Det er laga pressgrupper på Facebook og underskriftskampanjar. Faren for ringverknadene for musikkorps og korpsrørsla har sett sinna i kok. Seinast i dag har amatørmusikar Vibeke Løvold eit lesarinnlegg i Gjengangeren (avis for Horten-området). Her er eit utdrag:

Er det noe som virkelig er spesielt for musikkulturen i Norge sammenlignet med andre land, så er det antallet musikkorps og det høye nivået innenfor blåsemusikken – både for de profesjonelle og amatørene. NORSKE SKOLEKORPS og amatørkorps holder seg i live ved hjelp av tusenvis av gratistimer per år nedlagt ved frivillig innsats og arbeid fra medlemmer og korpsforeldre. Men de kan ikke klare seg med dette. Korpsene er helt avhengige av at det finnes profesjonelle musikere som kan virke som dirigenter, instruktører og som arrangerer og komponerer musikk. Musikerne i forsvarskorpsene gjør en uvurderlig innsats ved slik deltakelse i det lokale kulturlivet. De profesjonelle musikkorpsene er fundamentet for denne del av amatørkulturen. Det må være en selvfølge at Norge, med den særstillingen blåsemusikktradisjonen har her, må ha forholdsvis flere profesjonelle blåsemusikere enn andre land.

Les heile innlegget til Vibeke Løvold