Det som er nytt denne sesongen er

  • Endrede musikk- og programtider
  • Ny/kortere standard-musikk
  • Aldersgrense for å delta på NM er 11 år, også for medlemmer i duett og tropp (minimum 11 år 31. desember det året NM arrangeres)
  • Kortprogram fortsetter å være en selvstendig klasse uavhengig av deltakelse i Drilldans solo. Vi venter med å innføre kortprogram som obligatorisk klasse for drilldanssolister.
  • En del informasjon som tidligere har vært i retningslinjene, vil nå istedet legges ut direkte på musikkorps.no. Dette gjelder informasjon om tidspunkt for uttak, uttaksmodul og -klasser/aldersklasser for de ulike internasjonale mesterskapene. Her ligger også oversikt over antall startnummer i hver klasse/aldersklasse som maksimalt inviteres.
  • Justert aldersinndeling i duettklassene*

* Etter tilbakemelding fra medlemskorps har aldersinndelingen i duettklassene blitt justert slik at utøvere kan delta i preteenduett to år lenger enn med fjorårets retningslinjer. Det betyr at første- og andreårs preteenutøvere vil utgjøre en preteenduett, mens sisteårspreteenutøvere fremdeles vil utgjøre en juniorduett. NMF har med dette en ulik aldersinndeling i duett sammenlignet med det internasjonale reglementet. Beslutningen er tatt for å ivareta motivasjon og utvikling hos de yngre drillerne. I Twirl duet er juvenile innført. I både Twirl duet og Drilldans duett er aldersinndelingen endret i preteen og junior. Med den nye inndelingen medfører dette at utøvere med sammenlagt alder som tilsvarer preteenduett, nå er gamle nok til å være med på NM. Følgelig åpnes det også opp for preteenduett på NM, men uten uttak til internasjonale konkurranser da denne klassen ikke korresponderer aldersmessig med de internasjonale reglene. De yngste duettdeltakerne i juniorklassen har sammenlagt alder 26 år, noe som medfører at to sisteårspreteenutøvere (13 år) som sammen stiller i duett, utgjør en juniorduett og følgelig er med og konkurrerer om uttak til internasjonale konkurranser.

Tabell over klasser aldersinndelinger og divisjoner pr. 11.09.2020

Tabell for å finne riktig aldersinndeling pr. 11.09.2020 (NB! Gjelder konkurranser i 2021. Gjelder IKKE EM-kvalifiseringskonkurransen i desember)

Retningslinjer for korpsdrillkonkurranser pr. 11.09.2020

 

Ta gjerne kontakt med NMFs nasjonale drillkonsulenter ved spørsmål:

Ingrid Yerlikaya – Ingridy@musikkorps.no

Ida Kleiven Wågsholm – Ida@musikkorps.no