Retningslinjer – Korpsdrill NMF – pr. 01092019

Oversikt over endringer i retningslinjene for drillkonkurranser fra 2018 til 2019

Aldersinndeling konkurranseåret 1 sept 2019 til 31 aug 2020

 

De største endringene er

 • Kortere programlengde i aspirant og juvenile Drilldans tropp og Twirl team
 • Innføring av aldersklassen Adult
 • Fjerning av divisjonen beginner i drilldans solo; Det er ønskelig at utøverne begynner med Solo 1 baton for å få på plass riktig teknikk. I Drilldans solo er det kun mulig å stille i Intermediate og Advanced. Vi oppfordrer trenere til å ta gode valg og ikke la utøverne å stille i drilldans solo Intermediate eller Advanced før de har nivået til det
 • Fjerning av divisjonen beginner i senior
 • Utøvere i Aspirant og Juvenile kan bare stille i Solo 1 Baton, Solo X Strut og i tropp (alle mulige troppsklasser)
 • Presisering av utførelse av salute generelt, og salute i 2 baton/3 baton
 • Innføring av Solo 3 Baton og Kortprogram. Beskrivelser og film av Kortprogram publiseres i uke 40, og vi gjør oppmerksom på at eventuelle tilleggsmateriale (mellom hvert obligatoriske element) ikke blir bedømt. Vi anbefaler å kun fokusere på de obligatoriske elementene i første omgang.
 • For å kunne delta på internasjonale mesterskap må utøvere minst fylle 12 år samme år som det internasjonale mesterskapet avholdes
 • På NM Korpsdrill er det ikke lenger mulig å stille i aldersklassen Juvenile
 • Det er lagt til et nytt avsnitt om regler som omhandler filming og fotografering
 • Det er foreløpig usikkert når neste uttak til internasjonalt mesterskap vil foregå

Vi anbefaler å lese oversikt over endringer i retningslinjene for drillkonkurranser fra 2018 til 2019