Vi søker deg som er klar for opplevelser og utfordringer i møte med en annen kultur. Du er fleksibel og selvstendig, ser muligheter der andre ser begrensninger, er løsningsorientert, engasjert og positiv.

Bakgrunn

Sørafrikanske Field Band Foundation (FBF) bruker musikk som verktøy til å gi barn og unge i fattige områder en positiv hverdag. Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Field Band Foundation (FBF) har samarbeidet siden 2001, med støtte fra Fredskorpset. Organisasjonene har oppnådd svært gode resultater gjennom sitt samarbeid.

Høsten 2013 startet prosjektet PULSE. Dette er et utvekslingsprosjekt med hovedfokus på sammenhengen mellom musikk og helse. NMF skal bidra til styrking av kompetanse i sammenhengen mellom musikkaktivitet og helse, samt inkludering av medlemmer med funksjonshemming og videre bidra til å styrke kvinners posisjon internt i FBF.

Noen av arbeidsoppgavene i Sør-Afrika

 • Jobbe sammen med sørafrikanske instruktører, samt observere og kartlegge potensielt helsefremmende og forebyggende elementer.
 • Styrke kompetansen hos instruktører i Field Band Foundation gjennom planlagte workshops med sammenhengen mellom musikk og helse, samt å bistå instruktører med bevissthet knyttet til inkludering av medlemmer med funksjonshemming.
 • Være med på å utvikle verktøy som bidrar til å heve jenters autoritet og selvtillit.
 • Være en del av et kontormiljø der man skriver rapporter, følger opp field bandene, utvikler spørreundersøkelser og implementeringsplaner, og bidrar med kompetanse der det trengs.
 • Kontinuerlig oppdatere og videreutvikle undervisningsmaterialet som blir brukt i undervisningssituasjoner.
 • Videreutvikle kortsiktige og langsiktige planer for kompetanseheving om sammenheng mellom musikk og helse internt i organisasjonen.
 • Spre kunnskap om sammenhengen mellom musikk og helse til FBF ansatte tilknyttet kontoret og for andre interessenter.

Informasjon om stillingen

Som deltaker i PULSE blir du engasjert i 13 mnd. Engasjementet består av fire deler:

 1. Forberedelseskurs (1 uke)
 2. Opphold i Sør-Afrika (12 måneder)
 3. Debrief (1 uke)
 4. Etterarbeid i Norge (2 uker)

Hva kan vi tilby?

 • En variert og hektisk arbeidshverdag, både i et kontormiljø og arbeid ut i feltet med undervisning og veiledning av instruktører i FBF
 • Faglig og personlig utvikling
 • Kunnskap om Sør-Afrika, sørafrikansk musikk og kultur
 • Et bredt faglig og sosialt internasjonalt nettverk

Vi søker deg som

 • har utdanning innen helse- og sosialfag, musikkterapi / musikk og helse, musikkpedagogikk, musikkvitenskap eller annen musikkutdannelse, dans, teater, formidling / kommunikasjon. Kandidater med tilsvarende kompetanse eller relevant arbeidserfaring er velkommen til å søke.
 • har erfaring / er interessert i å jobbe i et kontormiljø
 • har musikalsk ferdigheter / bred musikkerfaring og/eller erfaring fra drill/dans
 • erfaring fra korps er en fordel
 • har interesse for å jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid med blant annet musikk som verktøy
 • har interesse og/eller erfaring for inkluderingsarbeid
 • har formidlingserfaring
 • er mellom 22 – 35 år
 • er medlem av norsk folketrygd
 • behersker engelsk både muntlig og skriftlig
 • har bilsertifikat
 • er fleksibel og kreativ, svært selvstendig og har evne til å tenke nytt
 • samt har evne til å samarbeide tett med andre i utfordrende situasjoner, også situasjoner som er knyttet til en annen kultur
  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kort om oppholdet i Sør-Afrika

 • Fire norske deltagere reiser sammen fra Norge
 • Alle fire bor i Johannesburg hele året, men vil reise mye i jobbsammenheng i ulike provinser hvor det også må påregnes overnatting
 • Deltagerne vil primært jobbe fra hovedkontoret til FBF som ligger i Rivonia nord i Johannesburg. Her vil deltagerne være en integrert del av kontormiljøet
 • To og to vil dele leilighet og bil

Oppstart beregnes til medio september 2018. De som ansettes får NMF som arbeidsgiver. Lønn og sosiale rettigheter etter Fredskorpsets retningslinjer.

Utlysningen gjelder under forutsetning av at prosjektet innvilges støtte fra Fredskorpset.

For mer informasjon om prosjekt og partnere anbefaler vi følgende linker;

Kontaktperson: Silvelin Havnevik, 98 24 11 77.

Søknadsbrev og CV sendes til: pulse@musikkorps.no

Søknadsfrist: 22 mai 2018