For drillerne er det kommet inn en vesentlig endring. Ordlyden i oppdateringen fra 4. juni er som følger: «Fritidsaktiviteter hvor avstand på 1 meter er til hinder for å utøve aktiviteten kan fravike fra 1 meters regelen når barn og unge trener. Dette betyr at drilltreninger kan fravike fra oppfordringen om 1 meters avstand.Dette gjelder ikke ved gjennomføring av konkurranser som vil regnes som et arrangement og hvor 1 meters avstand er forskriftsfestet.»

En annen endring i dokumentet er knyttet til instrumenter og utstyr:

«Dersom det likevel er nødvendig å bytte blåseinstrumenter fra en person til en annen, er Folkehelseinstituttets vurdering at det bør ha gått 3 dager etter et bytte av instrument før det kan tas i bruk av en annen person. Det er viktig å fjerne, vaske og tørke spytt så godt det lar seg gjøre.»

Det er viktig at de som har ansvar for gjennomføring av øvinger setter seg inn i de oppdaterte dokumentene.

Generell veileder pr 4.6.

Avklaringer korps og drill pr 4. juni