Hva er en korpsklynge?

Hvordan skal vi drive korpset enda bedre? Kan vi dele erfaringer og samtidig lære av de beste?

NMF Sør starter opp med Korpsklynger i høst. Dette er grupper av korps i samme område, som samles for å lære og å dele erfaringer. Arbeidet i klyngen starter med en workshop av 2-3 timers varighet, og følges opp i et møte noen uker senere.

På workshopen vil vi snakke om:

  • Nettverksbygging og erfaringsdeling
  • Organisasjonsutvikling og styrearbeid
  • Hvordan engasjere medlemmer og skolekorpsforeldre

Oppstart av Korpsklynger i Sør blir i kommunene Tønsberg, Færder og Horten. Det vil bli avholdt to kvelder med workshop, 4. oktober og 1. november. I løpet av 2022 kommer det tilbud i flere deler av regionen.

Du kan lese mer om korpsklynger her.

Ta kontakt med musikkonsulent Torild Hafskjold på torild@musikkorps.no ved spørsmål.