NM skolekorps er et av årets høydepunkt for både utøvere, instruktører, dirigenter og tilskuere. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra til positive og utviklende korpsopplevelser. Langsiktig, målrettet og nitid øving skal presenteres for både publikum og dommere. Lykkes vi med det vi har øvd på? Nå er det kort tid igjen til påmeldingsfristen.

Påmelding skjer i medlemsportalen Korpsdrift.no Følg lenkene under her:

NM skolekorps brass 2015

NM skolekorps janitsjar 2015

NM korpsdrill 2015

NM marsjering 2015

NM er en fantastisk arena hvor fellesskap og nettverksbygging mellom korps får en sentral plass. NMFs verdier engasjert, inspirerende og inkluderende skal prege NM-arrangementene.