Det er hvert år et mål å få saksbehandlingen av instrumentfondet ferdig i så god tid at det kan sendes ut tilsagns- og avslagsbrev før sommerferien.

Dette er opplagt nyttig informasjon for korpsene til planlegging av kommende sesong, selv om pengene uansett ikke blir utbetalt før ca. oktober.

For å ferdigstille saksbehandlingen er NMF  imidlertid avhengige av å vite hvor stor sum vi har til rådighet, og dette tallet har vi enda ikke fått fra Kulturrådet.

– Dermed ser det dessverre ut til at vi i år, som i fjor, ikke kommer i mål med tildelingene før etter sommerferien, forteller saksbehandler Jonas Rogne.

Les om Instrumentfondet 2015