Korpset er et av Oslos eldste, og har lange tradisjoner med stabilt høy medlemsmasse, men fra å ha en stabil rekruttering på ca 15 barn hvert år og total medlemsmasse på rundt 60 barn, har korpset de siste par årene opplevd en sterk økning i popularitet. Langt flere barn ønsker å begynne samtidig som langt færre slutter, og over to år har korpset hatt en økning på nesten 50%.

– Vi er nesten 90 barn. I høst var det nærmere 40 stk som ønsket å begynne i korpset. Det var nesten dobbelt så mange som året før, da vi også hadde en sterk økning i inntaket og tok imot 25 knøtter. Neste år forventer vi å være godt over 100 musikanter i korpset, forteller styreleder Morten Minstemann Søberg Olsen.

Kvalitet og profilering
– En viktig årsak til den store økningen er selvsagt dyktige dirigenter og høy kvalitet i undervisningen, men vi tror også at korpsets profilering i nærmiljøet har hatt stor betydning, mener Søberg Olsen. Han mener bevisst utvikling av korpsets profil har bidratt til veksten.

– De siste årene har vi satset spesielt på musikk som barna kan identifisere seg med. Vi har hatt flere fantastiske konserter, der repertoaret ligger nær opp til det barna hører på til daglig. På 17. mai har vi en egen tromme-groove som virkelig setter stemningen, og for et par år siden sto hele Egertorget og hoppet opp og ned med armene i været til techno-rytmer fra trommegruppa. Til og med de gamle damene var med, ler styrelederen. Summen av dette er barn som er stolte av å spille, og det blir kult å være med i korps.

Suksess gir «krise»
Men solskinnshistorien til Refstad og Løren skoles musikkorps har også en bakside. Selv om korpset har vært veldrevet og med god økonomi er det vanskelig å håndtere en så stor vekst på så kort tid.
– Veksten krever flere instruktører, flere øvingsrom, flere instrumenter og ikke minst mer inntekter. Korpset er foreldredrevet, og det var noen styremedlemmer som heldigvis hadde veldig forståelsesfulle arbeidsgivere i september, og la ned et betydelig antall timer i organiseringen av opptaket, forteller styrelederen. Selv om kontingenten i korpset er forholdsvis høy, dekker den knapt ¼ av korpsets totale kostnader.
– Korpset må nå tenke i nye baner for å kunne opprettholde tilbudet til de barna som ønsker å begynne i korpset. Vi håper jo at kommunen ser nytten i å ha et så bra musikktilbud i nærområdet. Vi håper også det lokale næringslivet ser verdien av et godt nærmiljøtiltak, sier Søberg Olsen. Men uten ekstra støtte vil det ikke være mulig å opprettholde tilbudet.

Samarbeid for fremtiden
I flere år har det vært fokus på å hindre nedleggelse av korps, men man må ikke glemme at også de korpsene som «gjør jobben sin» og sikrer god rekruttering trenger bistand, særlig når ting går så fort som det gjør her.
– Vi har allerede hatt nyttige samtaler med NMF Øst og fått gode tips om hvordan vi skal håndtere denne positive «krisen», og ser frem til et videre samarbeid om dette. Vi må gjøre alt vi kan for å sikre at alle som vil være med i korps får mulighet til det, avslutter styrelederen.

Daglig leder i NMF Øst, Thor Olav Fjellhøi, nikker.
– Her må vi dra sammen. Vi håper bydelen og nærmiljøet nå kan samle seg om denne positive utviklingen, og løfte korpset videre mot nye høyder.