En ny sesong er i gang for alle våre medlemmer og snart også for våre regionkorps! Dette er et tilbud for ungdom fra  8. klasse og t.o.m. VGS (ut skolekorpsalder). Har du musikanter i denne alderen som er glad i å spille i korps og ønsker å møte flere på samme alder som driver med det samme? Da er regionkorps tingen!

Regionkorpsene ønsker å motivere til videre musikalsk utvikling og fortsatt medlemskap i de lokale skolekorpsene.

NMF Nordvest har to regionkorps, Nordvest Ungdomsbrassband (NUB) og Nordvest ungdomskorps (NUK). Man deltar i det korpset man selv ønsker, uavhengig av fylkestilhørighet. NUB har brassband besetning og har sine samlinger i Sogn og Fjordane, mens NUK har janitsjar besetning og samles i Møre og Romsdal.

Regionkorpsene ønsker å holde et høyt musikalsk nivå og det kreves av medlemmene at de både stiller lojalt opp på alle samlinger i løpet av en sesong, og at de møter godt forberedt.

Korpset har 2 helgesamlinger i året på forskjellige steder i regionen. Hver samling avsluttes med en større eller mindre konsert. Ved spesielle oppdrag og representasjon kan det avholdes konsertsamling utenom de to ordinære samlingene.

Du melder deg på korpset for en sesong av gangen, til sammen 2 samlinger. Du må prioritere samlingene, men det kan gis permisjon ved kollisjoner med eget korps. Utover dette kreves det svært gode grunner for å få permisjon. Du må søke permisjon minimum to uker før samlingen. Det er ikke prøvespill for deltakelse, tilbudet er til ivrige og engasjerte musikanter fra det året du skal begynne i 8. klasse og t.o.m. VGS (ut skolekorpsalder).

Verdier

  • Medlemmene i regionkorpset er forbilder og rollemodeller for de yngre skolekorpsmusikantene i regionen.
  • Regionkorpset har som mål å drive på så høyt musikalsk nivå som mulig.
  • Alle musikantene må stille godt forberedt.
  • Det er et personlig ansvar å holde orden på instrument og noter.
  • I regionkorpset tar alle medlemmene vare på hverandre

Pris

Semesteravgiften er fastsatt til kr. 750 pr samling. Påmeldinga er bindende og semesteravgiften blir fakturert, med mindre legeerklæring vises frem. Tidligere har vi fakturert 500 pr samling + 500 i kontingent, men velger nå å slå sammen disse til en pris pr samling.

Prisen inkluderer undervisning, undervisningsmateriell, overnatting på skole og mat. Vi legger opp til at det er mulig å reise til og fra samlingene med kollektivtransport.

Påmelding

Påmeldingsskjema ligger i fanen under. Om du ikke får opp skjemaet, bruk denne linken for å komme direkte til påmeldingsskjemaet: Påmeldingsskjema regionkorps

Spørsmål om samlinger  sendes til nordvest@musikkorps.no eller på tlf. 98 24 11 64