Verv Navn Fra  Epost
Leder Liv Elgheim Fredrikstad/Stavanger liv_elg@hotmail.com
Nestleder Vidar Nornes Stavanger vn@simex.no
Styremedlem Aud Vee Pedersen Stavanger avpvee@online.no
Styremedlem Sindre Skjøld Stavanger sindre.skjold@lyse.net
Styremedlem Jan Fossheim Stavanger janfossheim@yahoo.no
Styremedlem Siv Astrid Malterud Tau sivastri93@gmail.com
Styremedlem Inger Tori Tønseth Bryne inger.tori.tonseth@lyse.net
Styremedlem Leif Helge Olsen Karmøy helgleif@gmail.com
Styremedlem Marita Bolstad Moi marita-1@online.no
Varamedlem Solveig Bryne Sandnes solveig.bryne@lyse.net
Varamedlem Arne S. Mossige Stavanger amossige@stavanger.kommune.no

 

Ønsker du å bli bedre kjent med de tillitsvalgte?
Valgkomitéens presentasjon av de tillitsvalgte