RM 2020 avlyses i sin helhet.

NMF Rogaland har i dag formiddag vært i kontakt med Stavanger Kommune angående den siste utviklingen av smitteverntiltak.

Søndag 8. mars skjerpet Stavanger Kommune kravene til arrangementer, blant annet ved å lukke arrangementer med over 500 deltakere.
https://www.stavanger.kommune.no/nyheter/stenger-arrangementer-pa-grunn-av-korona/

RM har et deltakertall på nær 1000 deltakere per dag både lørdag og søndag. Å kjøre arrangementet uten publikum vil ikke endre på dette.

Stavanger Kommune har i dialog med NMF Rogaland også tydeliggjort at det er totalt antall deltakere per dag som er avgjørende.

Regionstyret i NMF Rogaland tar på vegne av korpsene sitt samfunnsansvar på alvor, og
stiller seg selvsagt lojalt bak vurderinger gjort av de beredskapsansvarlige i vertskommunen.

Det er allerede gjennomført utallige øvingstimer i forbindelse med forberedelsene til RM. Øving er aldri forgjeves, og vi håper korps, ensembler og solister får fremført stykkene ved andre anledninger.

 

 

 

Informasjon Korona

Vi benytter program.no til påmelding, program og resultater.

Er det noe du lurer på? Ta kontakt Tel: 98 24 11 61 eller epost: rogaland@musikkorps.no

Invitasjon til RM 2020