Har du noen gang fått undervisning av en militærmusiker? Dirigent, instruktør, sommerkurs etc? Vært på konsert med et militærkorps? Forsvarets musikk betyr mye for mange!

Norge har nær 2000 skole-/amatørkorps. Selv om vi ikke alle kjenner en politiker så har de fleste korps en fane. En fane er et sterkt symbol, sterkere enn vi tenker over til daglig. Den står for tradisjon, fellesskap, arv – og stolthet. Den står for alt det som politikerne nå vurderer å ta fra oss ved å rasere Forsvarets Musikk, mener arrangøren.

Vi trenger fanebærere!
Det går biler fra lange avstander med faner – men alle som er i nærheten av Oslo har et særskilt ansvar. Om det blir 30 faner eller 300 er opp deg og ditt korps. Det kommer faner fra flere steder i landet, men mange kommer alene – og vi trenger fanebærere!

Les hvordan du og ditt korps kan bidra

Praktisk info
Tid: Mandag 10. oktober kl. 17:00
Sted: Eidsvolls plass (foran Stortinget)
Konferansier: Åse Kleveland
Solister: Tine Thing Helset og Hilde Louise Asbjørnsen
Musikere fra Forsvarets Stabsmusikkorps, Sjøforsvarets Musikkorps, Forsvarets Musikkorps Nord-Norge og Kongelige Norske Marines Musikkorps
Appeller ved Karl Ole Midtbø (generalsekretær i NMF), Trine Skei Grande (Venstre),  med flere

Info på Facebook