Det er tid for å tenke rekruttering for skolekorpsene og  Sjøforsvarets musikkorps ønsker å bidra med sine musikere ved å stille med flere kvintetter til disposisjon.Programmet er tilpasset for rekruttering og gir våre nye håpefulle innblikk i musikkens verden med presentasjon av ulike instrumenter.

Kvintettene er ulikt sammensatt og vi tilrettelegger gruppene i forhold til om skolekorpset deres er brass eller janitsjar

Korpset ditt kan velge mellom følgende datoer  på dagtid:

  • 25. og 26.februar i uke 8
  • Alle dager i uke 9

Sjøforsvarets Musikkorps består av 28 profesjonelle musikere med Ingar Bergby som kunstnerisk leder. Korpset ser frem til å møte nye spirer og synes at å kunne bidra med rekruttering er en viktig del av jobben som profesjonell utøver.

Det blir selvsagt  anledning for dirigent eller andre fra skolekorpset å informere om sitt skolekorps, dele ut flyer og fortelle om andre instrumenter korpset kan tilby, samt hvilke aktiviteter korpset har ellers i året.

Hva må korpset ditt gjøre ?

  • Gjøre avtale om lokale med skolen eller arenaen som er ønsket
  • Stille med kontaktpersoner fra korpset på konserten
  • Sende inn ønske om dato, tid og sted.

Frist for påmelding 20. januar sendes til Hordaland@musikkorps.no