Første nettverkssamling

finner sted på Hotel Scandic Ørnen 16. desember kl. 17-20. Kursholdere er Bjørn Sagstad og Birgitte Grong. Program for samlingen er:

  • Presentasjon av Bergensmodellen (samlinger og veiledning)
  • Dirigentens ulike roller ved Bjørn Sagstad
  • Suksessfaktorer i skolekorps ved Birgitte Grong
  • Musikkfaglig informasjon fra NMF og forelesninger via Digitale dirigentstudier

Etter samlingen blir alle invitert til middag og sosialt samvær. Både samlingen og middagen er uten kostnad for deltakerne.

Det planlegges med to årlige nettverkssamlinger med variert program. På enkelte samlinger vil også styrene inviteres med, og aktuelle temaer for både dirigenter og styremedlemmer vil bli belyst.

Dirigentveiledning

NMF Hordaland tilbyr fra januar 2016 veiledning til ti dirigenter i ti korps. I korpshverdagen møter man ulike utfordringer. Det kan være en styrke å ha en veileder å diskutere repertoar, besetning, musikalske løsninger eller andre utfordringer med. Dirigentene vil bli fulgt i to år av sin personlige veileder.

Alle skolekorpsdirigenter får muligheten til å delta på nettverkssamlingene våre, men kun ti dirigenter får egen veileder, så her lønner det seg å være raskt ute!

Dette må du bare få med deg!

Påmeldingsfrist 2. desember.

Meld deg på her: hordaland@musikkorps.no

GRATIS!