NMF Hordaland satser sammen med Bergen kommune på skolekorpsdirigentene. Vi ønsker å gi alle skolekorpsdirigenter i Bergen faglig påfyll, og inviterer til nettverkssamling. Her blir det kurs og utveksling av erfaringer. Tilbudet er åpent for alle skolekorps-, junior-, og aspirantkorpsdirigenter. Kursholdere er Bjørn Sagstad og Birgitte Grong.

  • Presentasjon av Bergensmodellen (samlinger og veiledning)
  • Dirigentens ulike roller ved Bjørn Sagstad
  • Suksessfaktorer i skolekorps ved Birgitte Grong
  • Musikkfaglig informasjon fra NMF og forelesninger via Digitale dirigentstudier

Etter samlingen blir alle invitert til middag og sosialt samvær.

Pris: Gratis!

Meld deg på her: Hordaland@musikkorps.no