Også kommende høst (2015) og vår blir det deltidsstudium i skolekorpsledelse på Griegakademiet i Bergen.  Årets studium er ferdig, og Lise Herland er en av dem som har deltatt.

Dyktige lærere

– Jeg har hatt et særdeles givende år.  Bare det å observere dyktige dirigenter som Jan Egil Jørgensen og Sturle Berntsen, har vært veldig inspirerende. Jeg forbereder meg grundigere til øvelsene nå enn før jeg tok studiet, sier Herland, som dirigerer Sagstad Skulekorps i Nordhordland til daglig.

Det er gått ti år siden hun tok sin musikkutdannelse, og Herland opplevde det som veldig stimulerende å få faglig påfyll igjen.

– Absolutt. Det ga meg et utrolig løft, og jeg vil anbefale studiet på det sterkeste, sier hun.

Helgesamlinger

Med fire helger på to semester bør det være mulig for mange å delta på dette studiet. Irene Graven er faglig ansvarlig for kurset, og årets studenter hadde forelesninger med kjente dirigenter som Helge Haukås, Rune Hannisdal, m.fl.

– Kabalen er ikke lagt ennå, men flere av lærerne fra i fjor vil nok bli med også til høsten, sier Graven.

Hun er godt fornøyd med å ha på plass helgene allerede nå, og håper mange dirigenter vil søke.

Bred kompetanse

– I fjor var det åtte studenter. Vi kan doble kapasiteten uten at det går utover kvaliteten.

– Hvorfor er det så viktig å ha et eget studium innen skolekorpsledelse?

– Fordi skolekorpsdirigenten må forholde seg til mer enn det rent musikkfaglige. Både det sosiale og det administrative må en skolekorpsdirigent forholde seg til, så studiet er tilpasset den hverdagen de møter. Derfor brukte vi Krohnengen Skoles Musikkorps som praksiskorps dette året, sier Graven.

Viktig studium

Søknadsfristen er satt til 10. september, og første samling blir fra 25.-27. september. Det blir to helgesamlinger før jul, og to etter.

– Vi er veldig glad for at dette studiet er oppe og går, sier NMFs generalseketær, Karl Ole Midtbø.

– Direksjon er et eget fag, men å dirigere skolekorps er noe helt annet enn å dirigere voksenkorps. Det er snakk om å motivere barna, jobbe med alternative innfallsvinkler, kort sagt få med seg nyttig redskap for å gjøre korpsøvelsene gode.

Her kan du lese mer om studiet