Medlemsregisteret og styreoversikten må være korrekt før man leverer årsrapporten. Er du usikker på hvordan du legger til medlemmer eller vedlikeholder verv, se arkfanene under.

Du finner årsrapporten både på førstesiden etter at du har logget inn på styreportalen.no og under søknader og rapporter i venstremenyen. Når årsrapporten er sendt inn vil meldingsboksen skifte farge til grønn og bekrefte at den er sendt inn.

Når du er inne på årsrapporten, er første del en liste over alle medlemmene som er registrert. Der må du velge hvem av de som har betalt den lokale kontingenten til korpset. Det enkleste er å krysse ved siden av PersonID for å velge alle og sette de som betalt, deretter krysse av for de som eventuelt ikke har betalt og sette de som ubetalt. OBS! Pass på at alle er merket som enten betalt eller ikke betalt.

Under medlemslisten ser du da oppsummering av antall, og du krysser av for å bekrefte medlemslisten.

Neste del av årsrapporten viser deg styreoversikten. Se over at den også stemmer, så er det en ny bekreftelse på det under.

Siste del gjelder aktiviteten, du fyller inn dato for forrige årsmøte og måned for når en har tenkt det neste, fyller ut info om minst en medlemsrettet aktivitet en har hatt i løpet av året. Til slutt en bekreftelse til.

Årsrapporten kan fylles ut av hvem som helst, og en kan lagre som en kladd og andre kan jobbe videre med den. Men selve innsendingen er det bare leder som kan gjøre.

Dersom det gjøres endringer i medlemslisten eller styreoversikten etter innsendelse, blir årsrapporten ugyldig. Men du trenger ikke begynne helt på nytt, under søknader og rapporter finner du den ugyldige rapporten og kan åpne og oppdatere bekreftelsene der og sende den inn på nytt.