Boken blir lansert i forbindelse med festivalen Vi vil – vi kan, som arrangeres i Oslo denne helgen. Fem korps deltar og Oslos ordfører vil være til stede og kaste glans over arrangementet. For Torshovkorpset, som de kalles, startet feiringen allerede torsdag kveld da de spilte da gjestene ankom regjeringens festmiddag for prinsesse Ingrid Alexandra på Deichmanske bibliotek torsdag kveld.

Men selv om det bare er Thorshovkorpset som er 50 år, har alle korpsene fått sin omtale. Det gjelder Haug Musikkorps, Trønderbrazz, Utsiktsbakken Brassband, Austjord Musikkorps, Tveiterås Skolekorps, Vasshjulet Tut & Blæs og Brasstastick. Sistnevnte korps hører hjemme i Elverum, er det yngste av spesialkorpsene og ble stiftet så seint som i 2014.

I tillegg til de norske korpsene, inneholder boken også korpset Ælabogin (som betyr regnbuen) fra Færøyene og det albanske korpset Trupa Muzikore.

Falk Bakke sentral

Bokens redaktør er Falk Bakke. Han har vært sentral i hele fem av korpsene som omtales i boken. Det startet med at hans datter begynte på Thorshov skole i 1979. Hun ble med i korpset samme høsten, og Falk Bakke var formann i korpset gjennom store deler av 1980-tallet.

På 80-tallet ble Haug Musikkorps i Bærum etablert og i 1987 ble Utsiktsbakken Brassband på Lillehammer stiftet. Falk Bakke var sentral i etableringen av begge disse korpsene, og han er faktisk fortsatt formann i Utsiktsbakken Brassband.  Falk Bakke har også sett utenfor landegrensene, og både korpset på Færøyene og i Albania har sett dagens lys takket være Falk Bakke. Legg til at han tok initiativ til den festivalen som skal være i helgen – en festival som har gått i en treårssyklus – og man skjønner hvor viktig foregangsmann han har vært.

Viktig arena

– Det har vært spennende, inspirerende og utfordrende å jobbe med boken, sier Falk Bakke idet han er på vei til Oslo for å lansere boken.
– Utfordrende pga koronasituasjonen, men jeg er veldig fornøyd med sluttproduktet og ditto fornøyd med samarbeidet med NMF på veien frem til ferdig utgivelse.

Hva tenker du om veien videre for spesialkorpsene?

– Kongstanken da vi startet opp fr 50 år siden var å skape en mestringsarena. For de som har deltatt i diss korpsene har det vært den viktigste arenaen utenom familien. Og den desidert viktigste mestringsarenaen. For 50 år siden var dette en gruppe som helst skulle gjemmes bort, det gjorde at det var enda mer presserende å skape en arena der de kunne skinne. Det med rytmesans og gehør viste seg at disse elevene hadde bedre forutsetninger for enn de andre tingene de skulle lære.  Selv om spesialskolene nå er nedlagt er det viktig at denne gruppen får en tilrettelagt opplæring, og det får de bare i disse korpsene, avslutter Falk Bakke.

REDAKTØR: Falk Bakke er redaktør for Spilleglede i særklasse.

Stolt president

Høsten 2019 lanserte han ideen om å få dokumentert historien til spesialkorpsene, en idé som umiddelbart ble ønsket velkommen. Falk Bakke har jobbet sammen med NMF om boken, og inneholder 155 sider.

NMFs president Rita Hirsum Lystad er både stolt og ydmyk når hun gratulerer med 50-årsjubileet.

– Musikkens betydning for samspill og vennskap er en verdi vi må holde fast ved og videreutvikle. På vegne av NMF vil jeg uttrykke den viktige betydning spesialkorpsene har og har hatt for norsk korpsbevegelse.

Er du interessert i et eksemplar av Spilleglede i særklasse: Boken koster kr. 200,- + porto. Send bestilling til post@musikkorps.no.