I tillegg til valg, staket man ut retningen med en fremtidsrettet og positiv handlingsplan. Det ble også vedtatt en organisasjonsplan for regionen, samt ordinære regiontingsaker.

– Signert protokoll her

I forkant av regiontinget arrangerte ble det arrangert fagseminar, med innledninger av advokat Geir Lippestad og mobbeombud i Buskerud Bodil Jenssen Houg.

Les mer om foredragene

Valget ga følgende sammensetning i regionstyret for perioden 2019 – 2021:

Styreleder Øystein Bø, Konnerud Skolekorps
Nestleder Sigrun Bock, Nordstrandskolenes Musikkorps

Styremedlem
Veronica Danielsen, Oslo Drill
Trine M. Sveinar, Mossekråkene Veterankorps
Erik de Mora, Heggedal og Blakstad skolekorps
Cathrine Westlie Eidal, Drammen konsertorkester
Turid Angell Olsen, Lillestrøm Musikkorps

Varamedlem 
Monica Kjønsø, Såner skolekorps
Lise-Lotte Solum, Jernbanens Musikkorps Oslo
Emil Rognstad Ludvigsen, Bøler og Ila Janitsjar
Boye Wangensten Berge, Huseby Skoles Musikkorps

Regionstyret 2019-2021

Regionstyret 2019-2021. Trine M. Sveinar var ikke tilstede da bildet ble tatt.