Gledelig å møte ungdommen

Felles for alle som har vært ute som veiledere, musikere og observatører er gleden over å få møte mange engasjerte og bevisste ungdommer. Å få være med i korpshverdagen har også vært en positiv opplevelse for alle som har vært så heldige å få være med på besøk hos korps rundt omkring i landet vårt.

Nye idèer

Tiltakspilotene som ble evaluert i denne omgang er Den gode øvelsen, Stemmer det? og Spillkveld. Felles for alle disse er at de foregår hos korpsene der de er.
– Å være ute hos korpsene i hverdagen deres gir mye inspirasjon og ikke minst et godt innblikk i hvordan musikantene har det, sier veileder for Den gode øvelsen Gunhild Onsøyen Johansen.

Hun har sammen med de andre veilederene som har vært med denne våren gjort seg mange betraktninger om hvordan NMF kan utvikle pilotene videre for enda bedre å treffe ungdommene. Vårens tiltakspiloter har vært en test av tiltakene, hvordan de treffer ungdommen, men også hvordan vi organiserer påmelding og annet praktisk rundt besøkene.
– Det er viktig å ha målet for øyet under dette arbeidet, sier prosjektleder Per Einar Fon, mange tiltak kan være både nyttige og artige, men det viktigste målet vårt er å finne hva som skal til for at ungdommen blir værende i korpset lenger.

 

Hva sier ungdommene?

Ungdommer fra hele landet møttes for å fortelle sine erfaringer med piloten Spillkveld. To ungdommer fra hvert av korpsene som hadde hatt besøk av tiltakspiloten Spillkveld var invitert. De fikk anledning til å møte hverandre og ikke minst deler av prosjektgruppen for å gi sine meninger om hvordan besøket fungerte.

Ungdommene hadde mange gode tilbakemeldinger og vi vil ta med deres innspill i den videre prosessen med å utvikle hvilke tiltak som skal videreføres, sier prosjektleder for Ungdomsløftet, Per Einar Fon. Ungdommene gjentar budskapet om at de hovedsakelig går i korpset for musikken og fellesskapet. De vi har snakket i denne omgang er fornøyde med at det endelig handler direkte om dem og opplever tiltaket som meningsfylt og noe som er med på å bedre fellesskapet. Å bli hørt og få være med å bestemme oppleves som viktig.

Arbeidet videre

Den nærmeste tiden vil det jobbes på høygir i NMF for å trekke ut linjene fra evalueringene og de gode idèene som er kommet på bordet. Fra høsten av blir det igjen mulig for korpsene å melde seg på tiltak knyttet til Ungdomsløftet. Da vil korpsene møte enda mer spissede aktiviteter og kanskje noen nye?

Veileidere, PULSE-deltakere og ansatte i NMF møttes til evaluering på Gardermoen. Alle foto: Camilla Lotherington