Dirigent /musikalsk leder Krohnengen Skoles Musikkorps

Krohnengen Skoles Musikkorps rekrutterer musikanter fra alle skolene i Bergen sentrum. Korpset fokuserer på musikalsk kvalitet, trivsel og et trygt miljø. Musikalsk opplæring skjer ved hjelp av profesjonelle instruktører og dirigenter. For tiden har vi 21 medlemmer i hovedkorpset, og 9 aspiranter under opplæring. I tillegg til hovedkorpset spiller juniorene og de yngste medlemmene i hovedkorpset sammen i «Krohngjengen», og de eldste musikantene spiller i et ensemble som kaller seg «FunKSM».

Korpset deltar i konkurranser, både med korps, ensembler og solister. I tillegg arrangeres det helgeseminarer, både med og uten overnatting. Aspiranter og juniorer deltar på flere av disse arrangementene. Vi arrangerer også konserter der korpset spiller musikk med bestemte temaer, som filmmusikk, folkemusikk e.l. Vi øver i Meyermarken bydelshus, Ladegårdsgaten 65B mellom klokken 17.00 og 20.00 hver onsdag.

Som følge av at vår nåværende dirigent slutter til sommeren, søker vi etter en musikalsk leder som kan bidra til å utvikle oss videre.

Arbeidsoppgaver

Lage planer for den musikalske utviklingen for korpset

 Sette sammen musikalsk program som er tilpasset korpsets ferdighetsnivå

 Gjøre tilpassinger i arrangementer for å få det beste ut av den enkelte musikant og korpset som helhet

 Lede hovedkorpset på øvinger og konserter

 Lede og veilede øvrige instruktører i deres oppgaver

 Bidra til rekruttering av nye musikanter

 Samarbeide med styret i utviklingen av korpsmiljøet

Kvalifikasjoner

Musikkfaglig kompetanse og pedagogiske evner

Erfaring fra direksjon og/eller instruksjon i skolekorps

 Glad i korpsmusikk og i å arbeide med barn/ungdom

Egenskaper

 Du viser ekte spilleglede og evner å overføre den til andre

 Våre musikanter sier de trives best med en dirigent som

o Er oppmuntrende og tålmodig

o Er bestemt – på en mild måte

o Er leken og har humor

o Har fokus på trivsel i tillegg til den musikalske utviklingen

o Ser hver enkelt musikant

Vi tilbyr

Muligheten til å lede et sentrumsnært korps i stor utvikling

 Lønn etter avtale

Oppstart

August 2017

Kontaktinformasjon

Kontakt styrets leder Kristin Hetland (988 31 111) for mer informasjon. Styret vil sette ned et ansettelsesutvalg for å gjennomføre ansettelsen.

Kort søknad og CV sendes post.KSM@gmail.com innen 06.02.2017.