Dersom du liker å jobbe med barn og ungdom, kan dette være jobben for deg!

Årets kursdatoer:
Grønt kurs: 01.07.20 – 03.07.20
Gule kurs: 30.06.20 – 03.07.20  og 03.08.20 – 06.08.20
Rødt kurs: 06.07.20 – 11.07.20
Blått kurs: 12.07.20 – 18.07.20
Svart kurs: 27.07.20 – 02.08.20
Dirigentkurs: 27.07-20 – 02.08.20
Grått kurs: 06.08.20 – 09.08.20

Søknadsfrister:
Musikalske ledere og administrative ledere: 20.11.19
Alle andre stillinger: 06.01.20