Ole Kristian Ruud, professor i dirigering ved Norges musikkhøgskole og nestoren blant norske dirigenter kommer tilbake til Dirigentuka. Han var lærer i 2014 og da holdt han blant annet en legendarisk praksisøkt for deltakerne i dirigentkurset og husorkesteret. Denne suksessen gjentar vi i år.
Ole Kristian skal også undervise de åtte heldige dirigentene som får dirigere Stavanger Symfoniorkester. Det skal han gjøre sammen med Atso Almila, professor i dirigering ved Sibeliusakademiet i Finland. Atso var lærer ved Dirigentuka i fjor. I år vil han dessuten veilede ved noen av praksisøktene til deltakerene i Dirigentkurset!

Timothy Reynish er en av de virkelig store internasjonale personlighetene innen blåsemusikk. Han er en av de som kan aller mest om korpsrepertoar i hele verden og han kommer til Dirigentuka blant annet for å snakke om det. I tillegg skal han undervise i dirigering.
Les mer om Timothy på hans innholdsrike nettside www.timreynish.com

Timothy Reynish var i mange år leder for dirigentutdanningen ved Royal Northern College of Music (RNCM) i Manchester. Da Tim gikk av med pensjon ansatte man Mark Heron ved RNCM. Mark er en av Storbritannias  mest ettertraktede dirigentlærere. Han var lærer ved Dirigentuka i fjor, og vi har invitert han tilbake i år.

Peter Ettrup Larsen har blitt fast inventar ved Dirigentuka og er en meget populær lærer. Han er fra Danmark men har i mange år undervist i dirigering ved Sibeliusakademiet i Helsinki.
En annen gjenganger, som har vært lærer ved Dirigentuka en rekke ganger er Bjørn Sagstad. Han er en av Norges mest ettertraktede korpsdirigenter.

Morten Wensberg – Dirigentukas grunnlegger og vert og hans kollega ved Universietet i Stavanger, Trond Korsgård, har begge vært lærere hvert år. Det er de i år også, og Trond kommer til å lede den faste morgendirigentgymnastikken som vanlig!

Birgitte Grong og Annmari Wangin skal lede aspirantkorpsdirigentkurset. Det er noe de virkelig kan!

Musikksjefen i NMF, Harald Eikaas, er ikke bare en dyktig musikksjef – han er også en meget god og rutinert dirigentlærer. Harald kommer.
Det gjør også maestro Bjarte Engeset. Bjarte skal som vanlig lede mesterklassen med de ti utvalgte dirigentene som får dirigere Stavanger Brass Band. Alle øvelsene, som går 18-21 hver kveld i Dirigentuka er åpne, og de bør man rett og slett få med seg!

Rune Hannisdal skal lede skolekorpsdirigentkurset. Rune er en fabelaktig musikkformidler og har lang erfaring som skolekorpsdirigent. Dette er første gang Rune underviser ved Dirigentuka.

I tillegg kommer flere foredragsholdere som vil ta for seg ulike dirigenttema. Blant annet kommer komponisten og arrangøren Hans Offerdal for å foredra om repertoarvalg og -tilpasning i skolekorps og komponisten Stig Nordhagen for å snakke om dirigentens forhold til partituret.
Marion Walker kommer for å inspirere deltakerne til å komme i gang med og drive nybegynneropplæring på obo og fagott.

Vi gleder oss!

Årets datoer er 7. – 11. august.
Påmelding til dirigentuka skjer innen 1. mai.
Les mer og meld deg på her www.dirigentuka.no