Vi starter med å gå tilbake til mandag 13.12. kl 20. statsministeren innledet med å si at «nå er det alvor». Etter en stund kom det som de fleste av oss ventet på; fritidsaktiviteter og arrangement. Med andre ord: Korpsøvelser og konserter.

Vi har plukket ut det vi mener er det viktigste her og har kommentert under de tre punktene.

  • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)

Vår kommentar: Vi oppfordrer skolekorpsene til å følge de anbefalte begrensningene mht antall og vurdere den lokale smittesituasjonen nøye.

  • Vi anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.

Vår kommentar: Vi oppfordrer korpsene til å følge anbefalingen, slik at vi kan komme raskest mulig tilbake i normal aktivitet.

  • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (nytt)

Vår kommentar: Det betyr at det er et svært begrenset publikum man kan spille for. I tillegg er det krav om munnbind. Det mange lurer på er om korpset kan være fulltallig på scenen, i og med at det ikke står noe om begrensning i antall, tolker vi det som at korpset kan være fulltallig.

Uansett råder vi dere til å ta kontakt med de som har ansvar for det lokale smittevern hvis dere er i tvil.

Du kan lese alle de nye anbefalingene og forskriftene her.

Flott med støtte

– Det er utrolig trist at korpsene på ny opplever det som i realiteten er en nedstenging av vår aktivitet. Samtidig har vår holdning hele tiden vært at vi skal gjøre vår del av jobben for å få ned smitten. Derfor følger vi de anbefalingene som regjeringen gir, sier NMFs generalsekretær, Karl Ole Midtbø.
– Når det er sagt, det er nok sikkert mange som kjenner på at det hadde vært bedre med påbud og forskrifter, snarere enn anbefalinger. En anbefaling kan fort skape usikkerhet og interne diskusjoner i korpset. «Må vi følge anbefalingen?» Her er NMF klar på at det «må» vi.

– Hva tenker du om de støtteordningene som kulturministeren presenterte i dag?

– For det første er det prisverdig at det ble informert om det allerede i dag tidlig. Kulturministeren sa på dagens pressekonferanse at hun har full forståelse for frustrasjonen, og at hun vil «være der» gjennom hele krisen for oss. Vi merker oss det, og venter spent på forskriftene for både kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen. Hun ga også uttrykk for at ordningene skulle være forutsigbare og at de skulle henge sammen. Det høres bra ut. Vi er godt fornøyd med at kompensasjonsordningen nå ikke skiller på om man må avlyse arrangementer eller nedskalerer dem, – et viktig og riktig grep.

Norsk musikkråd skulle gjerne sett at regjeringen gikk enda lenger i ordningens omfang. I en sak på musikk.no uttaler styreleder følgende:

– Etter snart to år med usikkerhet og avlysninger kunne regjeringen nå kommet med en langsiktig håndsrekning til kulturlivet. Kompensasjonsordningene burde etableres for hele 2022, med vilkår fastsatt nå i desember. Da vil det være mulig å planlegge hele året med visshet om at støtteordningen er der som et sikkerhetsnett hvis det skulle bli nye restriksjoner senere, forklarer Borgundvaag.

Les hele saken på musikk.no

Mange spør om NM

– Det er mange som er spent på hva som nå skjer med NM-arrangementene, hva kan du som generalsekretær si til dem?

– Allerede midt i gårsdagens pressekonferanse tikket det inn spørsmål om dette. Her jobber vi intenst for å gjøre fornuftige vurderinger. Vi vil blant annet spørre deltakerkorpsene om råd /synspunkt her. Det er krevende beslutninger som skal tas, der mange ulike hensyn skal ivaretas. Jeg håper derfor at korpsene har forståelse for at vi trenger litt tid, avslutter Midtbø.

Når det gjelder de ulike støtteordningene, venter vi på at det kommer informasjon fra Lottstift med kriterier og søknadsprosedyrer. Kulturministeren sa på dagens pressekonferanse at de vil videreføre den stimuleringsordningen som den forrige regjeringen laget.