Kursinnhold
Tamburmajorens oppgaver i et musikkorps:

  • Tegnbruk
  • Taktmarkering
  • Drill med drillstav (inkl. kast)
  • Stemmebruk, bruk av plystresignal
  • Holdning
  • Samarbeid med dirigent, leder, fanebærer etc.

NMF Trøndelag håper på stor oppslutning om tamburmajorkurset også i 2024, slik at musikkorpsene har mulighet til å stille mest mulig forberedt til marsjsesongen, men tar forbehold om at det melder seg nok deltakere til at kurset kan arrangeres.

Aldersgrense: 12 år

Kursavgift: kr. 1800,- pr. deltaker.
Kursavgiften inkluderer overnatting på skole, kursmateriell og alle måltider.
Mulighet for overnatting fra fredag 8. mars.

Tidsplan: Kursstart lørdag 9. mars kl.11.00. Avslutning søndag 10. mars kl. 15.00.

Teknisk arrangør: Oppdal Juniorkorps
Arrangørene har voksent tilsyn på skolen hele døgnet under kurset.