For arrangør/ansvarlig:

www.korpsdrift.no

Brukernavn: 893503

 

 

Toppmenyvalget «Kurs» er riktig vei inn, der ligger Hordablæsten som en oppføring, etter klikk dukker underaktivitetene opp. Dette er pr nå klipp og lim fra tidligere og må så klart tilpasses behovene.

 

 

 

For deltakerne:

I utganspunktet tankt at påmelding skjer via korps, det er enklere i forhold til fakturering blant annet. Da kan en publisere lenker som de under her, så går rett til påmeldingssiden etter korpset har logget seg inn. For test her, vær i utgangspunktet avlogget fra korpsdrift, klikk lenken og bruk brukernavn: demo10 passord: db10

Påmelding skolekorpskonkurransen

Påmelding Ensemble

Påmelding solist