Studiet startet opp høsten 2017, og er et spesialiseringskurs for dem som allerede har fullført Digitale Dirigentstudier. Begge studiene gir 30 studiepoeng. Studiet er rettet mot alle som jobber med skolekorps, da spesielt aspirant- og skolekorpsdirigenter som allerede er i arbeid.

Arbeidet med å fylle studiet med fagkunnskap er ledet og finansiert av NMF. Universitetet i Stavanger har de siste årene satset på tilbud for spesielt korpsdirigenter og har etter hvert mange dirigentstudenter.

Utvidet verktøykasse

John Trygve Bakke fra Telemark er en av studentene i det uteksaminerte kullet. Han dirigerer et skolekorps, et amatørkorps og to klassekorps samt underviser slagverk på to kulturskoler.

– En av dirigentens største utfordring er å konstant fornye metoder og repertoar. Da dette studiet dukket opp var jeg ikke i tvil om at dette var noe for meg, sier han.

Studiet er sterkt knyttet opp til arbeidet studentene gjør med sine egne skolekorps. Det har vært spesielt fokus på at dirigentene skal få en større verktøykasse de kan benytte i sin undervisning. Ulike metoder og innfallsvinkler, planlegging, organisering og hvordan de kommuniserer med musikantene for å motivere dem og gi dem opplevelsen av mestring er noen av temaene.

– At jeg har korps på tre forskjellige nivåer har bare vært en fordel. Jeg har kunne prøve ut forskjellige metoder på ulike ensembler underveis, forteller Bakke.

Han skryter også av måten studiet er lagt opp på.

– Det har vært god bredde på pensum, og personlig tilrettelagt en-til-en undervisning med dirigentlærer gir godt utbytte for de aktive studentene, forteller han.

Spesielt år

Året ble spesielt da Trond Korsgård som både jobbet frem det faglige innholdet og underviste kullet sammen med Birgitte Grong, gikk bort ved juletider. Peter Etterup Larsen og Harald Eikaas har i vårsemesteret tatt seg av undervisningen i dirigentteknikk.

– Faglærene på UiS holder et svært høyt nivå, og selv da vi på tragisk vis mistet læreren vår, Trond Korsgård, halvegs i studiet, klarte de å hente inn nye krefter og gjennomføre, forteller Bakke.

– Studiene har gitt meg masse motivasjon til å jobbe videre og verktøykassen er full av nye metoder og ideer. Jeg er mer motivert enn noen gang, avslutter han!