Gult kurs

Tema på årets gule kurs var Star Wars.
Musikantene og instruktørene leverte et innholdsrikt show av en avslutningskonsert med kostymer produsert i løpet av kurset og en humoristisk historie som tok oss gjennom konserten. Avslutningskonserten fikk vist hva musikantene hadde øvd på av både solo- og duett innslag og et eget innslag med dirigering.
Deltakerantallet på de gule kursene var høyere enn i 2017.

Rødt kurs

I år var det en ny forestilling på de rødt kursene – Helt konge!
En flott forestilling med innslag av skuespill og skikkelig drama. Her var både sjalusi, kjærlighet og en litt veik konge som tilslutt ble sitt ansvar bevisst.
De røde kursene har en dramapedagog tilstede hele uken. Alle musikantene har drama på timeplanen og må gjennom ulike øvelser i løpet av kurset, i tillegg til gruppeundervisning, samspill i korps, teori undervisning, fysisk aktivitet og annen sosial aktivitet.

Blått og svart kurs

For de 223 musikantene som er på kurs på Moi dreier noe av fokuset ser mer mot individuell utvikling og ensemblespill, selv om hovedfokuset er samspill korps.
Både på blått og svart kurs deles musikantene inn i et brassband og et janitsjarkorps for at korpset ikke skal blir for stort. På svart kurs deles musikantene inn i storband i tillegg.

Musikantene som deltar på svart kurs for siste gang, får i forkant av kurset en epost hvor de blir bedt om å svare på følgende spørsmål:

  • Hva er ditt beste minne fra sommerkurs?
  • Hva skal du gjøre til høsten?
  • Skal du fortsette å spille?
  • Dine anbefalinger til hvorfor musikanter skal delta på sommerkurs?

Svarene som sende inn individuelt i forkant av kurset er sammenfallende:

  • Sommerkurs er musikalsk utfordrende og bidrar til egen utvikling på instrumentet
  • Sommerkurs er kjekt sosialt
  • Du møter gode instruktører
  • Du møter instruktører som deler og «byr» på seg selv
  • Sommerkurs gir deg minner og venner for livet
  • Sommerkurs gir deg anledning til å spille med musikanter på samme alder

Samtlige musikanter som deltok på sitt siste sommerkurs har deltatt tidligere. Flere har deltatt på 10 sommerkurs, som er det man rekker om man går på sommerkurs fra man første gang er gammel nok.
Det er mange musikanter og familier som planlegger ferien etter sommerkursene. Disse musikantene skal fortsette å spille til neste år enten i voksenkorps, på folkehøgskole eller avtjene verneplikttjenesten i Hans Majestet Kongens Garde.

Sommerkurs kan ikke beskrives – det må oppleves! Andrea Bråtveit

 

Bilder fra alle kursene er å finne på facebooksiden Sommerkurs NMF Rogaland