Boken er ført i pennen av lokalhistoriker Roger Prang, mens Arild Elnes har ledet korpsets bokkomité i korpset. Bokens tittel er «En fanfare for Tis’dærsmusikken» – en tittel som har utløst en debatt i lokalpressen om det er rett måte å skrive Tistedalen på når det skal skrives på dialekt.

Korps med rike tradisjoner

Nok om det, boken er først og fremst et solid stykke arbeid med mange og gode bilder fra korpsets eldre og nyere historie. Det er også gjort et godt arbeid med layot, slik at boken fungerer fint som en bok som kan ligge på kaffebordet og som man kan bla i og finne interessante og lesverdige historier. I tillegg er det bra med «luft», noe som også er et pluss for slike bøker.

Jubileumsboken har allerede solgt i 500 eksemplarer.

I tillegg er det en rekke anekdoter som pirrer nysgjerrigheten. Et eksempel på dette er historien om saksofonen som plutselig ikke fungerte under NM janitsjar i 2009. Her var gode råd dyre, men snarrådige sjeler visste råd, og instrumentutstillerne ble redningen.

Det er umulig å nevne Tistedalens Musikforening uten å nevne Oscar Borg. Boken bruker også god plass på hans betydning for korpset og byen. Han dirigerte korpset i to perioder på til sammen 21 år og var korpsets første dirigent.

Men korpset har også hatt flere perioder uten dirigent, blant annet gikk det hele 18 år fra Oscar Borg ga seg i sin første periode, til korpset fikk ny dirigent. Også i mellomkrigstiden var korpset uten dirigent i 11 år.

Det skulle også gå hele 41 år før korpset fikk sin første styreleder, og i 1982 fikk korpset sin første kvinnelige styreleder.

Eget lokale

Som nevnt er korpset og Oscar Borg synonymt, det er også korpset og Borgfoss. Borgfoss ble kjøpt på 1930-tallet og har siden vært korpsets faste tilholdssted og øvingslokale. Under krigen var det enorm pågang om å få leie lokalet og i 1943 ble lokalet utleid hele 250 ganger. Navnet på huset ble etablert etter en navnekonkurranse, og vinneren kunne innkassere 5 kroner i premie.

Noe av det mest bemerkelsesverdige med Tistedalens Musikforening er alle radioinnspillingene korpset har gjennomført. På 1950-tallet gjennomførte korpset totalt 28 radioopptredener, med 1953 som toppåret med seks opptredener. Noen av disse opptredener var også direkteoverføringer, noe som gjorde det ekstra spennende. Den siste innspillingen skjedde i 1987.

Det «hullet» som nå oppsto ble erstattet av en rekke revyer på 90-tallet – Det å sette opp revyforestillinger var også et økonomisk motiv slik at foreningen ble tilført godt med midler ved overskudd av disse.

Men korpset har alltid hatt mange konserter, blant annet var «onsdagskonsertene» et begrep i en periode fra 1979 – 1994. På disse konsertene ble skolekorpsene involvert, og bidro til rekruttering av unge musikere. Fra 1994 startet en ny tradisjon, nemlig konsert i Asak kirke på lille julaften (kl. 23.00). Denne konserten kom etter initiativ fra korpsets dirigent Roger Fjeldet. Musikerne var skeptisk, blant annet til om det ville komme noe publikum. Men kirken har vært fullsatt hvert år, og er et eksempel på at Tistedalen Musikkforening har et godt grep om lokalsamfunnet. Konserten har blitt gjennomført i alle år siden starten, men med et avbrudd i 2020.

REVYER: På 1990-talllet satte Tistedalen Musikforening opp en rekke revyer, som blant annet bidro til kjærkomne inntekter for korpset.

Korpset skulle feiret 150 år med stor jubileumskonsert på stiftelsesdatoen 12. mars. Konserten er foreløpig lagt på is, men korpset ser realiteten av pandemien og har planlagt denne i mars måned 2022 på det tidspunktet som Tistedalens Musikforening passerer 151 år.

Dersom du ønsker å kjøpe boken, kan du bestille den hos Arild Elnes ved å sende en mail til arielnes@online.no

Boken koster kr. 375,- pluss frakt (kr. 75.-)