Det er NMFs forbundsstyre som deler ut hedersprisen. Utdelinga skjedde under festivalen «Vi vil 2015» i Trondheim i helgen. Tjernsli ble både overrasket og rørt.

– Dette var uventa. Jeg er ikke helt sikker på om jeg er verdig prisen, men jeg ble veldig glad og overraska.

Arild Tjernsli fikk overrekt "Musikanten" av forbundsstyremedlem Marianne Dalheim. Foto: Thorleis Eliassen.

Arild Tjernsli fikk overrekt «Musikanten» av forbundsstyremedlem Marianne Dalheim. Foto: Thorleif Eliassen.

Dirigert i mange år

I nesten 30 år har Tjernsli dirigert spesialkorpset Utsiktsbakken brassband. Gjennom kulturskolen på Lillehammer og ved en tilfeldighet fikk han spørsmål om å være dirigent for Utsiktsbakken. Etter litt betenkningstid sa han ja, og har ikke angret et sekund. Han har siden vært fadder for to spesialkorps, et fra Albania og et fra Færøyene. Fra 1. august blir han pensjonist og skal bruke tiden sin på familien.

Klar for pensjonisttilværelsen

– Ja, jeg har forberedt meg på å slutte og håpar overgangen går bra. Jeg har jo hus og hjem, barn og barnebarn og en flott kone som jeg skal ta vare på, sier han.

Begrunnelsen fra NMFs forbundsstyret for å tildele Tjernsli «Musikanten» er:
Arild Tjernsli har bidratt vesentlig for å bygge opp korpset Utsiktsbakken brassband – et tilbud for psykisk utviklingshemmede. Utsiktsbakken Brassband er ett av åtte medlemskorps for denne målgruppen. Korpset teller i dag 29 musikanter i alderen 11 til 43 år, hvorav 20 musikanter på messing. Korpset har oppnådd en imponerende musikalsk kvalitet, er etterspurt, og gir mellom 10 og 15 konserter i året.

Arild Tjernsli har vært dirigent og en nøkkelperson i Utsiktsbakken brassband. Han har bidratt langt utover det som en tradisjonelt tenker skulle være dirigentens rolle. Denne jobben spenner over alt fra det å være idol, instruktør, konfliktløser, sjelesørger, gråtekone, reiseoperatør, materialforvalter, sjåfør, støttekontakt og organisator.

Arild Tjernsli har også sammen med Falk Bakke (styreleder for Utsiktsbakken) bidratt til å etablere nye korps utenfor Norge for samme målgruppe. Han har hatt en meget aktiv rolle i etablering og veiledning av «Trupa Muzikore» i Albania, det første korpset i sitt slag på Balkan.

Ved å tildele Hedersprisen «Musikanten» til Arild Tjernsli vil en gi anerkjennelse og honnør til alle personer som jobber aktivt for å bedre likskvaliteten, utvide mestringsområder og omdømme til personer med ulike handicap. Med en slik tildeling vil NMF også være med å løfte en gruppe mennesker fra å være usynlige i samfunnet opp og fram i medias og det offentliges oppmerksomhet.

Hedersprisen er et innrammet trykk med bilde av en stilisert musikant.

Hedersprisen «Musikanten» er tidligere tildelt: Brazz Brothers, Dan Børge Akerø, Odd Terje Lysebo og Tom Skjellum.