– Norges Musikkorps Forbund er den største aktøren av frivillige organisasjoner på barne- og ungdomskulturfeltet. Vi savner oppfølging av hvor viktig frivilligheten er i meldingen, sier generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund, Karl Ole Midtbø.

En annen ting ved meldingen som oppleves som forvirrende er sammenblanding av frivillighet og det offentliges oppgaver. Kulturskolen er en tung offentlig aktør og må ikke forveksles med frivilligheten, selv om det for barn og unge kan være vanskelig å se forskjell her.

Til slutt vil vi som en stor organisasjon for barn og unge markere viktigheten av at denne meldingen ses i sammenheng med det nye fritidskortet som er på trappene.

På tirsdag 20. april er NMF invitert på høring i Familie- og kulturkomiteen. Vi foreslår at komiteen griper spesielt fatt i følgende:

  • Frivilligheten er en viktig aktør for måloppnåelse
  • Det offentlige må ta et større ansvar for å initiere samskaping med frivilligheten
  • Kjerneaktiviteten i de ulike frivillige organisasjonene må settes i fokus, verdien ligger i egenaktiviteten
  • Hverdagen i frivilligheten er viktigst
  • Kulturskolen må være et reelt kompetanse- og ressurssenter som det frivillige kan samarbeide og samskape med i alle kommuner, dette er en klar forventing fra oss til alle kommuner.

NMF har fått tre minutter og vår tid er kl 09.07. Følg høringen.

NMF mener frivilligheten må tas med i det videre arbeidet med oppfølging av meldingen.

Høringsinnspill barne- og ungdomskulturmeldingen