I 2019–2020 er mesterskapet åpent for følgende disipliner for deltakere under 19 år:

 • Piano
 • Messingblås
 • Treblås
 • Slagverk
 • Åpen klasse (akkordeon, kirkeorgel og harpe)
 • Kammermusikk

For klassen over 19 – 25 er det åpent for alle disipliner.

Regionale arrangementer

 • Bergen: 9. november
 • Lillehammer: 9. november
 • Mosjøen: 9. november
 • Stjørdal: 9. november
 • Larvik: 16. november
 • Tromsø: 16. november
 • Ålesund: 16. november
 • Oslo/Sandvika: 16. og 17. november
 • Kristiansand: 17. november
 • Stavanger: 17. november

De som presterer aller best i de regionale mesterskapene kvalifiserer seg til det nasjonale mesterskapet. Det arrangeres på Norges musikkhøgskole i Oslo, 17.–19. januar 2020.

Eldste klasse 19 – 25 år – åpent for alle disipliner

For eldste klasse i UMM, i alderen 19–25 år, blir veien til det nasjonale mesterskapet annerledes i år. Her kan musikere melde seg på i samtlige av UMMs disipliner, det vil si sang, piano, stryk, blås, slagverk, åpen klasse (harpe, akkordeon, kirkeorgel) samt kammermusikk. Disse deltakerne skal høsten 2019 levere et videoopptak av seg selv som bedømmes av en jury. Inntil 30 deltakere vil så bli plukket ut til deltakelse i det nasjonale mesterskapet i januar 2020.

Påmelding også for eldste klasse gjøres på umm.no

Les mer om UMM her

Frist for å melde seg på: 1. oktober. Legg inn påmeldingen din her