Ungdommens musikkmesterskap regionalt er for musikanter som er mellom 6 og 18 år, født mellom 2003 og 2015. Det konkurreres i tre aldersklasser: barneskole, ungdomsskole og videregående skole. For kammermusikkgrupper beregnes aldersklasse ut fra gjennomsnittsalder.

I 2021-2022 er Ungdommens musikkmesterskap for deltakere i disiplinene treblås, messingblås, slagverk, piano, åpen klasse (akkordeon, kirkeorgel, harpe) og kammermusikkgruppe. En kammermusikkgruppe kan bestå av fra to til ti utøvere.

Alle utøvere blir bedømt av en erfaren jury, og du får med deg en tilbakemelding om fremføringen.,

Påmeldingsfrist 1. oktober 2021
Se www.umm.no for mer informasjon og påmelding.

Ta kontakt på jorgen@musikkorps.no eller 45 41 45 22.

UMM er et samarbeid mellom Norges Musikkorps Forbund, Norsk kulturskoleråd, Musikkpedagogene Norge og Norges Musikkhøgskole. Det arrangeres regionale mesterskap 10 ulike steder i landet. Dette er også kvalifisering til nasjonalt mesterskap som avholdes i Oslo i januar 2022.

Konkurranse som pedagogisk virkemiddel
Det kan være utviklende å delta i konkurranser. Forutsetningen for å lykkes er å bruke konkurransen som et virkemiddel i den musikalske utviklingen. Fokuseres det kun på resultatet, kan skuffelsen bli stor for musikanten. Konkurransen bør være et middel for musikalsk utvikling, ikke et mål i seg selv. I tillegg til egne prestasjoner, er Ungdommens musikkmesterskap også en mulighet til å møte andre med samme interesse og til å la seg begeistre over andres prestasjoner og bli inspirert til videre innsats.