Over tid har NMF sett at aldersgapet mellom skolekorpsene og voksenkorpsene blir større. Gjennomsnittsalderen går ned for skolekorps og opp for voksenkorps. Som et svar på medlemsundersøkelsen i 2019 og 2021, setter NMF ungdommen i førersetet, slik at flere skal spille i korps lenger. Prosjektet skal fasiliteres av NMF ute i korpsene og vare i 10 år. Målsettingen er at flere spiller og driller lenger slik at korpsene våre blir mer levedyktige, flere medlemmer og bedre.

«Venner og felleskap er den viktigste grunnen til at jeg går i korps»​ (ungdom på workshop i høst)

Mål
Målet med ungdomsløftet er at vi sammen med ungdommen og korpset skal utvikle ungdommen og korpsene slik at flere velger og ønsker å ha korps som sin fritidsaktivitet. 

Målgruppe
Hovedmålgruppen er ungdom mellom 13 og 19 år. Det er denne aldersgruppen vi ønsker skal fortsette over tid. Samtidig må man jobbe med hele korpset for å skape en aktivitet som er så bra at ungdommen blir værende. 

Hva har vært gjort frem til nå?
Fra august – oktober har prosjektgruppen snakket med 150 ungdommer for å kartlegge hvordan det er å være ungdom i korps for tiden. Temaene har vært hverdagen, korps i fremtiden og musikken.

Korps er blitt en aktivitet for barn, ikke for oss (ungdom på workshop i høst)

Vi har også snakket med skolekorps, dirigenter under Dirigentuka og andre store ungdomsorganisasjoner om hvordan de jobber med målgruppen. Det har også vært flere møter med Norges idrettsforbund om Ungdomsløftet de har gjennomført og fullført i 2020.

Hva skal vi i gang med?
Nå som en del av kartleggingen er gjort skal vi i gang med fase 2 av prosjektet:  Teste ut piloter på tiltak i korpsene. Her ønsker vi dere med på laget!

«Hvordan skal jeg vise musikkglede når jeg ikke liker musikken vi spiller?» (Ungdom på workshop i høst)

Piloter – vi er på vei ut i korpsene
Målet med tiltakspilotene vi nå ruller ut er å få større erfaringsgrunnlag til prosjektet. Alle NMFs åtte regioner får tilbud om å være med og vi ønsker å nå alle typer skolekorps, store/små, by/land, korps med og uten kulturskolesamarbeid, etc. Her er det altså plass til ditt korps! Fra september 2023 lanseres Ungdomsløftet med konkrete handlinger rettet til alle typer korps.

Vi skal gjennomføre sju tiltakspiloter. Noen av tiltakspilotene testes ut i definerte områder hvor det er inngått avtaler mellom ulike parter. For eksempel testes et øvekollektiv – et sted å øve, som leksehjelp på skolen. Tiltaket testes ut i Sagene bydel sammen med skolekorpsene i bydelen, fordi det å øve hjemme er en barriere for å spille i korps.

Arrangering av ungdommens egen musikk i er noe vi skal teste ut i Hordaland i et samarbeid med PULSE-teamet fra Sør-Afrika som er stasjonert i Bergen. Foreldrekurs for nye korpsforeldre er et tiltak vi skal teste ut fordi vi vet at det blir færre yngre foresatte som kjenner korpset som aktivitet.

De tiltakspilotene det inviteres til å være med er:
– DEN GODE ØVELSEN – det er på øvelsen alt skjer, det er her suksessene skapes og slutting oppstår. I dette tiltaket kommer vi på besøk til dere under en vanlig øving og vi snakker om hvordan korpset på best mulig måte kan skru øvelsene enda litt bedre sammen og hva kan vi kan lære av dere som vi tar med oss videre til andre korps.

STEMMER DET? – Vi kommer til dere med en påstandskortstokk. Målgruppen for kortstokken er styre og dirigent. Tematikken er hvordan korpset har det innenfor påstandene i kortstokken. Om det er noe man trenger påfyll for å finne ut er det egne QR-koder på kortene for de gode løsningene.

– SPILLKVELD – PULSE-teamet kommer på besøk. Besøket starter etter skoleslutt med innøving av låter med ungdommene i korpset. Etter dette spilles det påstandskort med ungdommene. Vi spiser middag før ungdommene selv øver inn det de har lært med resten av korpset. Etter øvingen gjøres en samtale mellom styre og dirigent om påstandskortene.

– ATTESTER / CV – vi skal gjennomføre digitale kurs for holdningsskapende arbeid og verdier for dirigenter, ledere og ungdom. Disse er det meningen skal bli obligatoriske. Samtidig som det bygges CV for korpsungdom automatisk ut fra hva ungdom er med på både i korpset og utenfor korpset.

Vil dere være med?
Søknadsfristen er ute og 52 korps fra hele Norge har søkt om å få bli med i en eller flere av pilotene ovenfor.

Kontakt
Har dere spørsmål eller trenger mer informasjon? Ta kontakt med prosjektleder Per Einar Fon på per.einar.fon@musikkorps.no