Dirigentsatsningen i Norvest er finansert Dextra Musika og er et tilbud til undom mellom 14 og 19 år som ønsker en innføring og utvikling innenfor dirigentfaget.

Regionkorpsene NUB og NUK er representasjonskorpsene til NMF Nordvest og talentsatsningen til regionen.
Regionkorpset er for ungdom mellom 14.-19 år og NUB har brassbandbesetning, mens NUK har janitsjarbestning.